David Bryant je sběratel meteoritů a autorem knih o meteoritech, je také majitelem obchodu, který nakupuje všechny tyto vzorky hornin po celém světě a pak je prodává dalším sběratelům. (Foto: AN.net)

David má titul z astronomie a biologie, je považován za světového odborníka na meteority a podniká v tomto oboru již 35 let, ačkoliv studuje samotné meteority celý svůj život.

David je také velmi slavná osoba ve svém oboru: je přítel s astronauty, s významnými lidmi v NASA / ESA.

V květnu 2021 David třídil další zásilku meteoritů ze severozápadní Afriky, která má název NWA 869, a tam kromě jiných běžných kusů železa a charakteristických kamenů našel neobyčejnou vzorek.

Jelikož sám David nevěřil vlastním očím, provedl spektroskopii minerálu, během níž zjistil, že nejde o nějaký kamínek ze země, ale o fragment bloku, který spadl na Afriku z vesmíru a změnil se na fragment, který získal označení NWA 869:

Horníci a geologové z času na čas najdou ve skále zakomponované různé zajímavé věci: kladiva staré milion let, živé ještěrky v kusech uhlí, jakési fosilní mechanismy staré miliardu let atd. Vědci a úředníci obvykle takové artefakty hloupě ignorují, jakoby neexistovaly, nebo formují divoké teorie, kterým by nevěřil ani zcela slabomyslný člověk. Ale tu máme něco víc než zjevný fakt proto-civilizace – vidíme meteorit, do kterého je vrostlý objekt zjevně umělého původu.

Co to je a jak se to do tohoto kamene dostalo – o tom můžeme jen hádat, ale s největší pravděpodobností mluvíme o důkazech existenci jakési mimozemské rasy, která brázdila sluneční soustavu dávno před našimi prvními lety do vesmíru. Možná to byli lidé, naši předkové, možná nějaká starodávnejší rasa, která vymřela z důvodu kataklizmy.

David také zvažuje možnost asteroidného nebo dokonce planetárního původu vzorku.

Zdroj: ao.net