Tato zpráva bezesporu zaujme nejen české občany v důchodovém věku, ale také nažhavené kritiky Itálie. Lze očekávat novou mohutnou vlnu obvinění evropských mudrců z „populismu“ italské vlády. (Foto: Wikimedia)

Otázkou ale opravdu je – je to „populismus“, nebo plnění sociálního programu italských stran, který je dostal k moci? A také musíme připustit, že k tak pozoruhodnému sociálnímu kroku nepřistoupila žádná evropská vláda po desítky let.

Italský prezident Sergio Mattarella v pondělí podepsal vládní vyhlášku se dvěma hlavními ekonomickými opatřeními, která starším Italům umožňují odejít dříve než dosud do důchodu, a chudým a nezaměstnaným získat základní příjem, jehož maximální částka může dosáhnout 780 eur měsíčně.

Reforma důchodového systému umožňuje zavedení jiné příležitosti k odchodu do důchodu vedle několika stávajících systémů. Je navržena tak, aby zrušila postupy platné od roku 2011, podle nichž věk odchodu do důchodu vzrostl na 66-67 let s minimální délkou 20 let práce. Starý systém vycházel se sociálních odvodů a nikoliv z průměrného platu v předdůchodových letech.

Podle nových pravidel může dojít k odchodu do důchodu po dosažení hodnoty „100" – což je číslo, které se odvíjí od věku a délky služby zaměstnance a věk nemůže být nižší než 62 let a délka služby není nižší než 38 let. Minimální možný věk odchodu do důchodu se tak sníží z 66-67 let o pět let. Samostatně pro ženy existuje možnost předčasného odchodu do důchodu ve věku 58-59 let s 35 lety praxe. Novinaka začne fungovat pro soukromé společnosti od dubna a od srpna pro zaměstnance státních podniků. Možnost předčasného odchodu do důchodu po dosažení délky služby je stanovena zvlášť: 41 let a 42 let práce pro ženy a muže.

Kritici se budou točit na tom, že rozpočet země, jehož schodek je plánován na úrovni 2,04%, bude důchodová reforma stát čtyři miliardy eur. Tato částka se v letech 2020 a 2021 zdvojnásobí. Ekonomové odhadují, že Itálie utrácí na důchody 16% HDP ročně, což je druhý ukazatel po Řecku mezi zeměmi eurozóny. Vláda se domnívá, že nový systém by měl přispět ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí, která činí asi 20% (při sporech ohledně italského rozpočtu s EU si lze ale klást zcela základní jednoduchou otázku: Je stát pro občany nebo pro koho?). 

Zavedení bezpodmínečného základního příjmu chudým, nezaměstnaným a starším osobám umožňuje vyplácet dávky až do úrovně 780 eur pro ty, kteří jsou pod úrovní absolutní chudoby. V Itálii tento ukazatel znamená neschopnost koupit si balíček základních zboží a služeb nezbytných pro normální existenci. To se liší v závislosti na regionu a velikosti osídlení: například podle statistik prahová hodnota chudoby v malém městě v jižní Itálii začíná od přibližně 560 eur, ve velkých střediscích na severu se tento údaj pohybuje kolem 820 eur. Podle Národního statistického ústavu  v Itálii žije 5 milionů lidí pod hranicí chudoby.

V praxi bude „civilní příjem" představovat kombinaci dávek v nezaměstnanosti pro chudé a příspěvků pro chudé. Výše státní podpory bude záviset na počtu osob v rodině, jejich příjmech, výši úspor, dostupnosti nemovitostí a vozidel.

Jediná osoba, která žije v nájemném bydlení a nemá zdroje příjmu, tak může očekávat, že obdrží 780 eur za měsíc, z nichž 280 půjde na zaplacení nájemného. Pokud má zaměstnání, ale přináší méně než 780 eur za měsíc, jeho příjmy se dostanou na tuto úroveň s pomocí příplatků. Pro rodinu, například o 2 dospělých a 2 nezletilých bez vlastního bydlení, je stanoven standard 1,180 eur, z čehož 280 jim bude poskytnuto jako jednotná sazba na pronájem domu nebo bytu.

Také zaveden „občanský důchod", minimální částka pro podobný systém by měla činit 780 eur.

Platba civilního příjmu je omezena na jeden a půl roku. Před nástupem do podpůrného programu podepíše příjemce dohodu, která mu ukládá podmínku reagovat na jednu z nabízených pracovních míst ze zaměstnání nebo vstoupit do rekvalifikačních kurzů a odborných dovedností. V prvním roce tedy nezaměstnaní nebo chudí dostanou první pracovní nabídku v okruhu 100 kilometrů od místa bydliště nebo 100 minut od místa bydliště. V případě dvou možných odmítnutí mohou být nabídky navrženy z celé Itálie. Po 18 měsících je účastník povinen přijmout jakoukoli nabídku z jakéhokoli města v zemi. Zahájení nového programu bude od dubna. Italský rozpočet jen v roce 2019 utratí 7 miliard eur.

Inovace přijaté vládou v polovině ledna, a po podpisu prezidenta, by měly být předloženy parlamentu, kde má většinu hnutí „5 hvězd“ a „Ligy“, které zároveň tvoří vládní koalici. Po projití parlamentem vyhláška získá statut zákona a vstoupí v platnost. 

Zdroj: pz.cz, ria.ru