Když na jaře 2020 zasáhla Německo první vlna koronaviru, bavorský premiér Markus Söder (CSU) a jeho zemská vláda stanovili obzvlášť přísná pravidla. (Foto: Flickr)

Zatímco ostatní spolkové země zavedly pouze omezení kontaktu na veřejných prostranstvích, Bavorsko šlo ještě dál a zavedlo zákaz vycházení: opustit vlastní domov bylo povoleno pouze z „nezbytných důvodů“, včetně cesty do práce nebo k lékaři, nákupu potravin a návštěvy partnera. „Policie je povinna kontrolovat dodržování zákazu vycházení ze strany obyvatelstva,“ uvádí bavorské nařízení z 31. března 2020.

Dvacátý senát Bavorského správního soudu v Ansbachu nyní prohlásil příslušné pasáže nařízení, které platilo od 1. do 19. dubna 2020, zpětně za protiústavní a neúčinné.

Zákaz vycházení byl „v zásadě vhodný“ k potlačení přenosu koronaviru. Ve své konkrétní podobě však podle nálezu „nebyl nezbytným opatřením“. Zákaz vycházení byl proto nepřiměřený. O rozhodnutí soudu jako první informoval list „Münchner Merkur“.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu obsahuje jasný vzkaz politikům: při výběru ochranných opatření musí úřady „z několika stejně vhodných prostředků“ vybrat ten, který nejméně zatěžuje základní práva.

„V daném případě by mírnějším opatřením bylo omezení kontaktu na veřejném a soukromém prostranství, neboť se nedotýká pohybu osob ve veřejném prostoru,“ uvedli soudci.

Argument Bavorska, že restriktivnější omezení je ve srovnání vždy „vhodnějším“ opatřením, soudci nepřijali: toto tvrzení je „nesprávné“ ve své obecnosti.

Proti rozhodnutí je přípustné odvolání ke Spolkovému správnímu soudu, „protože se jedná o právní otázku zásadního významu“.

Zdroj: merkur.de