Letadlová loď USS Gerald R. Ford, vedená norskou fregatou a se stovkami amerických námořníků na palubách, ve středu vplula do oselského fjordu na symbolickou návštěvu, která by nyní měla trvat nejméně čtyři dny. (Foto: Flickr)

Plavidlo s jaderným pohonem muselo získat zvláštní povolení k zakotvení v norském přístavu, přestože návštěva je oficiálně vítaným projevem solidarity mezi spojenci NATO v době války v Evropě.

„Žádost o povolení ministerstva obrany jsme důkladně posoudili,“ uvedl Per Strand, ředitel Norského úřadu pro radiační a jadernou bezpečnost (DSA). „Dospěli jsme k závěru, že je bezpečné návštěvu provést, pokud budou dodrženy postupy popsané v žádosti a budou dodrženy podmínky, které jsme stanovili.“

Norské úřady a veřejnost obecně jsou dlouhodobě skeptické vůči výrobě jaderné energie a symbolická návštěva největší válečné lodi světa nebyla výjimkou. DSA před udělením povolení k návštěvě vyhodnotil rizika, plány připravenosti, bezpečnostní postupy a koordinaci s civilními orgány. DSA také trvala na společném cvičení zúčastněných stran, aby se vyzkoušelo, jak budou reagovat na případný únik radioaktivity nebo jinou nehodu.

„Zjistili jsme, že je krajně nepravděpodobné, že by v souvislosti s návštěvou došlo k vážné události,“ uvedl Strand. „Pokud by přesto k nežádoucímu incidentu došlo, máme v Norsku dobrou jadernou připravenost.“

Po dobu pobytu, který zatím nebyl z bezpečnostních důvodů norskými obrannými představiteli potvrzen, bude v okolí plavidla měřena úroveň radioaktivity. Jakékoli náhlé zvýšení bude okamžitě hlášeno příslušným orgánům a veřejnosti, přičemž Strand poznamenal, že DSA má nepřetržitý personál. Testy vody v místě, kde plavidlo kotví u Malmøya v jihovýchodní části Osla, byly provedeny a analyzovány před příjezdem plavidla a budou pokračovat i během jeho odjezdu a po něm.

Návštěva lodi USS Gerald R. Ford má symbolizovat úzkou spolupráci v rámci NATO a to, jak vysoce USA vnímají Norsko jako spojence nacházejícího se ve strategické poloze, vzhledem k tomu, že Norsko má severní hranici s Ruskem. Jedná se o jasnou demonstraci síly, která přiměla ruské představitele, aby ji kritizovali jako zbytečnou demonstraci síly.

Úředníci nebyli ochotni přesně říci, kdy letadlová loď, která je 330 metrů dlouhá a 78 metrů vysoká, má dva jaderné reaktory a posádku 4 500 osob, dorazí. Podle předpovědi však ve středu brzy ráno po plavbě Severním mořem vplula do fjordu v Oslu a za skvělého počasí zamířila na sever. Nad celou oblastí byla vyhlášena bezletová zóna.

Plavidlo je tak velké, že nemůže uvázat ve vnitřním přístavu Osla. Očekává se, že zůstane kotvit dále na jihu, zatímco ostatní vojenská plavidla budou využívat oblast kolem městské pevnosti Akershus.

Zdroj: newsinenglish.no