Polské ministerstvo zahraničních věcí nedoporučilo polským občanům cestovat do Ruské federace z důvodu probíhající invaze na Ukrajinu a uznání Polska ruskými úřady za nepřátelský stát. Doporučení se vztahuje také na služební cesty a neodkladné rodinné záležitosti. (Foto: Flickr)

„Zdůrazňujeme, že přímé letecké spojení mezi Polskem bylo pozastaveno a možnosti cestování do/z Polska jsou velmi omezené, neexistující nebo velmi omezený přístup k finančním prostředkům na polských účtech s (např. možnost používat polské bankomatové/kreditní karty) a akce tamních [bezpečnostních] služeb, jako je svévolné zatýkání, prohlídky telefonů a případné zabránění opuštění ruského území v případě vlastnictví dvojího občanství,“ informuje ministerstvo zahraničí.

Doporučení rovněž poukazuje na značně omezený počet zaměstnanců polských diplomatických a konzulárních úřadů v Rusku, což omezuje jejich schopnost poskytnout polským občanům konzulární pomoc v případě jakýchkoli potíží.

„V případě drastického zhoršení bezpečnostní situace, uzavření hranic nebo jiných nepředvídaných okolností se může ukázat, že evakuace je značně ztížena nebo dokonce nemožná. Doporučujeme sledovat oznámení zveřejněná na webových stránkách ministerstva a na webových stránkách polských úřadů v Rusku a nahlásit své místo pobytu v systému Odyseusz. Občanům Polské republiky, kteří zůstávají na území Ruské federace, doporučujeme opustit její území dostupnými komerčními a soukromými prostředky,“ zdůrazňuje polské ministerstvo zahraničí.

Zdroj: tvpworld.com