Nejnovější objev publikován ve vědeckém časopise Science tvrdí, že na Marsu můžou být pozůstatky života. Planeta kdysi měla podmínky vhodné pro život, protože jsou zde sezónní cykly proudícího metanu. Ten může být živého i neživého původu, ale většinou mluvíme o produktu živé přírody.

Metan, který se nachází na Marsu ovlivňuje i roční období rudé planety. Za metan tak jak jej známe, mohou odpovídat i mikroby. Metan byl objeven již při prvních pokusech prozkoumat Mars v 70. letech, ale tehdy nebyly nalezeny žádné důkazy o organických sloučeninách.

Vědci nyní mohou lépe porozumět této planetě a zjistit i to, zda byla v minulosti obydlená. Sonda Curiosity zamířila ke kráteru Gale. O tomto místě se vědci domnívají, že kdysi mohlo být naplněné vodou a plnit úlohu jezera. Právě na tomto místě sonda objevila organické látky – thiofen a další uhlovodíky.

Ve skalnatých útvarech této planety bychom tak mohli najít důkazy o někdejším životě, které jsou staré miliardy let. Jde o skutečný průlom v astrobiologii.

Další studie, která se věnovala vzorkům sondy Curiosity naznačuje, že organické sloučeniny, které se našly na Marsu jsou nápadně podobné těm, které se nacházejí na Zemi.

Vědci nyní doufají, že v budoucnu najdou ještě přesvědčivější důkazy o minulém životě na rudé planetě, a také někteří s nadějí doufají, že najdou i „svatý grál“ a to současný život.

Zdroj:  independent.co.uk