Vědci objevili stopy neznámé starověké technologie, která se používala při výrobě svitků od Mrtvého moře, jež jsou staré okolo dvou tisíc let. Informaci sdělil portál Science Alert. (Foto: SA)

Vědci analyzovali chemické složení malého fragmentu Chrámového svitku širokého asi 2,5 centimetrů. Tento Chrámový svitek se liší od ostatních rukopisů tím, že jeho text byl umístěn na vnitřní straně zvířecí kůže.

Inkoust byl přitom nanesen na vnější anorganickou vrstvu těsně nad povrchem kůže. Vědci objevili podivnou směs síry, sodíku a vápníku, která zakrývala svitek před napsáním textu.

Použitá technologie

Složení anorganického povrchu, díky kterému je svitek jasný a elastický, neodpovídá slané vodě Mrtvého moře, což značí, že tato technologie mohla být zpočátku použita v jiné oblasti. Očištěná, vysušená a napnutá zvířecí kůže byla obvykle natírána mořskou solí, tudíž mohou vědci určit oblast, ve které byl pergamen vytvořen.

Podle odborníků výsledky naznačují, že k výrobě svitků ve starém Blízkém východě se využívalo několik technologií. To ostře kontrastuje se skutečností, že ve středověku se používala pouze jedna metoda.

Dešifrování jednoho svitku

Na začátku roku se odborníkům pro biblické výzkumy z univerzity v Haifě povedlo dešifrovat jeden z Kumránských svitků. Daný text, který se povedlo dešifrovat, obsahoval 364denní kalendář židovské sekty esejců. Jsou v něm popsány kromě jiného dva svátky, o kterých se nezmiňuje Bible. Jedná se o svátky Nového vína a Nového oleje. Ty se měly slavit jako pokračování svátku první úrody pšenice.

Ve studii se píše, že podle tohoto kalendáře nastává svátek Nového obilí 50 dní po první sobotě po Pesachu, svátek Nového vína za dalších 50 dní, a po ještě jedné 50denní přestávce se slaví svátek Nového oleje.

Dále se ukázalo, že esejci si na konci sezóny připomínali střídání ročních období zvláštním svátkem. Pro tyto dny se užívalo slovo „tekufa“, které lze z hebrejštiny do češtiny přeložit jako „období“. V neposlední řadě vědci zmiňují fakt, že svitek byl napsán jedním členem ze sekty. Ten měl znát tajnou šifru, nicméně zapomněl na několik svátků. Kvůli tomu napravoval chyby jiný písař a přidal data na okrajích a mezi sloupci textu.

Známé svitky od Mrtvého moře

Svitky od Mrtvého moře, které se rovněž nazývají Kumránskými svitky, byly nalezeny v jeskyních nedaleko starobylé osady Kumrán u Mrtvého moře v roce 1947. Svitky se datují od 3. století před naším letopočtem do 1. století našeho letopočtu a obsahují nejstarší biblické rukopisy. Podle jedné verze byly vytvořeny esejci, což byli členové asketické židovské sekty a žili v Kumránu. Druhá verze hovoří o tom, že byly svitky vytvořeny v Jeruzalémě a v 1. století našeho letopočtu byly převezeny do jeskyně Kumrán uprchlíky, kteří utíkali před Římany.

Zdroj:  sciencealert.com