Ministerstvo obrany Běloruska uvedlo, že v souvislosti s protestními akcemi v zemi bere pod svou ochranu a obranu monumenty a pomníky, v jejichž blízkosti se shromažďují demonstranti. (Foto: Wikimedia)

Jak bylo uvedeno na běloruském ministerstvu obrany, Bělorusko ve své poslední válce ztratilo třetinu obyvatel a bylo prakticky vymazáno z povrchu země.

Na znamení zármutku, smutku a vzpomínky byly v zemi postaveny tisíce memoriálů a památníků, které vždy byly a jsou posvátnými místy.

„K nim vždy přicházeli lidé, aby se poklonili, pomodlili a položili květiny padlým obráncům vlasti! My vojáci nedopustíme znesvěcení těchto míst, na nich nemůže být místo pro fašismus! Nemůžeme se klidně dívat, jak pod vlajkami, pod nimiž fašisté organizovali masakry Bělorusů, Rusů, Židů a zástupců jiných národností, se dnes na těchto posvátných místech organizují akce. To nemůžeme dopustit,“ uvádí se ve zprávě běloruského ministerstva.

Na ministerstvu obrany uvedli, že ministerstvo bere od 23. srpna monumenty a pomníky pod svou ochranu a obranu.

„Kategoricky varujeme: v případě porušení pořádku a klidu na těchto místech budete mít co dělat nejen s policií, ale s armádou,“ dodali na ministerstvu obrany.