Scott Waring zveřejnil záběry z Mezinárodní vesmírné stanice. Je přesvědčen o tom, že předmět, který je na nich zachycen, má mimozemský původ. Kuželovité těleso vznášející se v blízkosti stanice totiž nedokázali identifikovat ani pracovníci NASA. (Foto: Youtube)

Objekt je velký přibližně jako autobus a pohybuje se rychlostí 7,8 km/s, čili zhruba stejně rychle jako vesmírná stanice. Na závěr se začne rychle pohybovat nahoru a zanechává za sebou zelený světelný paprsek.