Letos si připomínáme 10. výročí poslední velké globální krize a pádu americké banky Lehman Brothers. Už teď ale stratégové od JPMorgan předpovídají, že brzy udeří další finanční krize, a to v roce 2020.

Největší investiční banka na Wall Street analyzovala příčiny tohoto krachu a také opatření přijatá vládami a centrálními bankami po celém světě, které měly v roce 2008 tuto krizi zastavit. Banka zjistila, že i nadále se ekonomika opírá o tyto mimořádné kroky.

Podle analýzy banky by měla být příští krize pravděpodobně méně bolestivá. Nicméně snížení likvidity finančního trhu od doby imploze v roce 2008 je „zástupným znakem" toho, že je těžké odejít ze hry.

„Hlavním atributem příští krize bude vážné narušení likvidity plynoucí z tohoto vývoje na trhu, a to od doby posledního krize," uvádí zpráva.

Změny v politice centrální banky považují analytici ze společnosti JPMorgan za riziko pro cenné papíry, které byly, podle analýzy, nejdéle na „býčím trhu" v historii od dob nejhlubšího dna krize.

Již dříve Marko Kolanovic z JPMorgan dospěl k závěru, že velký posun od aktivně řízeného investování eskaloval až v nebezpečí narušení trhu. „Přechod z aktivní na pasivní správu majetku, a zejména pokles investorů s aktivní hodnotou, snižuje schopnost trhu bránit se a zotavit se z velkého čerpání," uvedli pracovníci společnosti JPMorgan — Joyce Chang a Jan Loeys.

Banka odhaduje, že aktivně spravované účty tvoří pouze asi jednu třetinu vlastního kapitálu spravovaných aktiv, přičemž aktivní obchodování s jedním jménem je zodpovědné za pouhých 10 procent objemu obchodování.

JPMorgan na základě svého hypotetického scénáře, označovaného jako „velká krize likvidity", tvrdí, že načasování, kdy by k tomu všemu mělo dojí, bude do značné míry určeno tempem normalizace centrální banky, dynamikou hospodářského cyklu a různými událostmi, jako je eskalace obchodní války, kterou vede současná americká administrativa.

Zdroj:  fortune.com