Emmanuel Macron „znovu omráčil“ mnoho partnerů NATO, tvrdí německý deník Frankfurter Allgemeine. (Foto: Wikimedia)

Francouzský prezident „vyšel navstříc Putinovi“ a nyní trvá na zvážení návrhu hlavy Kremlu na zavedení moratoria na rozmístění raket středního a krátkého doletu v Evropě, které podle generálního tajemníka aliance Jens Stoltenberga prostě „nevzbuzuje důvěru“, vysvětlovala německá publikace.

Vyplývá to z dopisu francouzského prezidenta hlavě Kremlu, který se dostal do rukou Frankfurter Allgemeine.

Poté, co Emmanuel Macron hovořil o „smrti mozku“ NATO, podruhé zpochybnil jednotu mezi členy západního vojenského bloku, tvrdili autoři článku, Lorenz Hemicker a Michaela Wiegelová.

Návrh Vladimíra Putina na zavedení moratoria na rozmístění raket středního a kratšího doletu si zaslouží „pečlivou studii“, uvedl francouzský vůdce v dopise prezidentovi Ruské federace. Ruský vůdce k tomu vybídl Západ poté, že Spojené státy odstoupily od Smlouvy o likvidakci raket středního a krátkého doletu (INF). Putin v dopise zemím NATO uvedl, že Rusko toto moratorium dodržuje a následující jednání by mělo vést k „ověřitelným opatřením“ k jeho dodržování oběma stranami.

Podle zdrojů diplomatických kruhů v Bruselu byl zaslán dopis z Paříže 23. října do Moskvy.

V něm, jak tvrdí novináři Frankfurter Allgemeine, převzal iniciativu také k vedení bilaterálních a multilaterálních jednání se zeměmi, které stále pochybují o moratoriu navrženém ruskou stranou.

Dříve, připomněli Hemiker a Wiegelová, členské země Severoatlantické aliance zamítly návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina na zavedení moratoria na rozmístění raket středního a kratšího doletu v Evropě.

Generální tajemník západního vojenského bloku Jens Stoltenberg opakovaně zdůrazňoval, že iniciativa hlavy Kremlu „není důvěryhodná“, uvedli němečtí novináři.

Co list už nezaznamenal byla tisková konference Emmanuela Macrona a Jense Stoltenberga, kde prezident uvedl, že by Evropa měla být zapojena do vytváření nových smluv o raketách středního a krátkého doletu, protože se týká její bezpečnosti. A že by mělo znít jako šok pro členy NATO, lze jen pochybovat.

Francouzský prezident zdůraznil, že Putinův návrh na moratorium Paříž nepřijala, ale chápe to "základ k posouzení".

Macron připomněl, že Francie a Evropa jako celek litovaly rozhodnutí USA odstoupit od smlouvy o INF, která ukončila dohody „uzavřené během studené války“ a ovlivnila bezpečnost Francie a jejích evropských spojenců. V tomto ohledu zdůraznil, že Evropa by měla zahájit diskusi o omezení zbraní v zájmu míru v regionu.

„Poté, co jsme udělali vše, co je v našich silách, abychom zabránili porušování této smlouvy Ruskem, a poté výše uvedenému americkému rozhodnutí, se nemůžeme vyrovnat se skutečností, že nyní nám zbývá jen konstatovat, že už nejsme pod ochranou dvoustranní smlouvy,“ řekl francouzský prezident během tiskové konference s generálním tajemníkem NATO vysílaném na mikroblogu Elysejského paláce na Twitteru.

„Podle mého názoru je proto nutné zahrnout tato témata do naší diskuse příští týden ... Tato smlouva nové generace, která nahradí Smlouvu o INF ... znamená zapojení Evropanů. Nemůžeme se spolehnout na dvoustrannou smlouvu, jíž by se Evropa neúčastnila, že zajistí naši bezpečnost,“ zdůraznil francouzský prezident.

Zdroj: pz.czfaz.net