Doktor medicíny s 26 lety praxe u Národní zdravotní služby (NHS) byl shledán „nezpůsobilým k této práci,“ když si dovolil trvat na tom, že pacienty bude identifikovat podle biologického pohlaví.

Dr. David Mackereth, 55, začal být v Mayo připravován na funkci vládního posudkového lékaře, ale zabředl do potíží, když se jeho křesťanské a vědecké přesvědčení dostalo do střetu s vládními předpisy.

Dr. Mackereth ve své nové práci sestavoval nezávislé zprávy o zdraví osob, které si nárokovaly invalidní důchod. Jeho instruktor mu řekl, že bez ohledu na biologické pohlaví klientů o se nich musí vyjadřovat podle genderu, se kterým se sami identifikují.

„Řekl jsem, že s tím mám problém,“ řekl Mackereth. „Věřím, že pohlaví je definováno biologií a genetikou a že křesťanská Bible nás učí, že Bůh lidi stvořil, jako muže nebo ženy.“

„Musel jsem tedy držet klapačku, ale byl to ten správný čas, abych ji naopak otevřel,“ řekl.

Mackerethův instruktor nahlásil jeho komentáře nadřízeným, načež pak dostal email od Pokročilého personálního managementu (APM) této agentury, co ho zaměstnávala a musela ho najmout, uvádějící, že Odbor práce a penzí (DWP) musí trvat na tom, že při jakémkoliv vyjadřování nebo kontaktu s klienty by se o lidech měli všichni vyjadřovat jedině podle jimi zvoleného pohlaví, protože jinak, by se to „mohlo považovat podle Zákona o rovnosti 2010 za šikanování.“

Tento zákon stanovuje 12 „chráněných charakteristik,“ z nichž jedna je „genderové přeurčení.“ Zákon dále určuje, že „vyjadřování o transsexuální osobě je vyjadřováním o osobě s chráněnými charakteristikami genderového přeurčení.“ V zákoně však není nic o povinnosti mluvit o biologických mužích jako o ženách (nebo naopak), protože to je dáno genderovým sebeurčením.

Tento doktor a otec čtyř dětí údajně odpověděl, že těmto požadavkům nemůže „s dobrým svědomím“ vyhovět, a tak s ním vypověděli smlouvu.

Tento vedoucí lékař, který strávil většinu své kariéry na pohotovostních a záchranných odděleních, říká, že jeho právo na náboženskou svobodu stejně jako právo na svobodu projevu bylo porušeno.

„Zaprvé nám nedovolují říkat, v co věříme. Zadruhé, jak ukazuje můj případ, nesmíme si myslet to, v co věříme. Nakonec, nesmíme hájit to, v co věříme,“ řekl.

Mackereth argumentoval, že nutit lidi, aby používali předurčená rodová zájmena je porušením svobody slova.

„Nemyslím si, že bych měl být nucen používat předurčené rodové zájmeno,“ řekl reformní babtista Mackereth. „Nechci nikoho rozčilovat. Ale jestli může něčí rozčílení vést k vyhození doktora, tak jako společnost musíme přezkoumat, kam to vlastně směřujeme.“

Mackereth tvrdí, že hájil svou náboženskou víru a že se bojí, že „profesionálové by mohli být vyhazováni pro svou víru,“ pokud budou zastávat nebo vyjadřovat podobné názory, které jsou „staletími prověřené.“

„Nijak neútočím na transgenderové hnutí, ale hájím své právo na svobodu projevu a svobodu víry,“ řekl Mackereth.

Mluvčí DWP se odvolala na Zákon o rovnosti, aby jím tento čin agentury ospravedlnila, když tvrdila, že diskriminovat na bázi „chráněných charakteristik“ je podle tohoto zákona protizákonné.

„Dr. Mackereth během svého zácviku dával jasně na srozuměnou, že bude odmítat používat rodová zájmena, která nejsou v souladu s jeho pohledem na osobu podle biologického pohlaví,“ řekla tato nejmenovaná mluvčí. „Očekáváme, že každý posudkář bude u posudků postupovat citlivě a bude dodržovat Zákon o rovnosti 2010.“

Zdroj:  breitbart.com