Po požáru katedrály v Nantes, historik Édouard Husson upozornil na množící se požáry, které zasáhly katolickou církev ve Francii během posledních dvou let. (Foto: Youtube)

Historik uvedl 27 případů od května 2018, ne všechny požáry jsou zmíněné v médiích. Největší požáry jako je požár  Notre-Dame de Paris a katedrála v Nantes nebyly dosud objasněny. Požáry, které lze počítat k neustále se zvyšujícímu počtu aktů antikřesťanského vandalismu v Evropě je podle statistik kolem 3000 a jen ve Francii něco přes 1 000. Požáry, které vážně poškodily francouzské umělecká díla je zejména Notre-Dame, Saint-Sulpice nebo Saint-Denis a nyní v Nantes.

Zda nadále věřit v Krista v Evropě je jedna věc, ale měli bychom přihlížet likvidaci evropského křesťanského dědictví? Necháte zničit katedrály, varhany, Bachovu hudbu? Protože už nevěříme v Apolla, měli bychom dovolit zničení starořecých chrámů? Protože už nectíme bohyni Ceres,  měli bychom nechat spálit latinské básníky? Ne, protože jsou součástí pokladu lidstva, toho, co lidé v daném čase a místě vytvořili nejkrásnější, tento poklad, který nás osvěcuje, povznáší nás, nás potěší, když o něm přemýšlíme: Ano, člověk je schopen takových věcí.

Jak smutné, že si tak málo uvědomujeme poklady naší vlastní kultury, evropské kultury, založené na velké řecké, latinské, křesťanské civilizaci, tohoto zázraku starého kontinentu, který celý svět obdivuje s výjimkou nás samých , kteří to znají tak špatně. Například Čína je fascinována našimi varhany, které necháme zlikvidovat, a přitom je tak velká věda o jejich konstrukci, tak obrovský a velkolepý je jejich repertoár,  nástroj s tisíci hlasů uvnitř našich katedrál. Čínská muzikantka se mi nedávno svěřila, že pokud by její země měla to štěstí, že by měli takové varhany, na takových místech by koncerty byly denně a vždy plno posluchačů.

Zničení historických barokních varhan je pro Francii stejně jako pro celý svět vážnou záležitostí, protože je mistrovským dílem světového umění, které mizí.

Pokud jsou požáry zločinem, ať už jsou jeho pachateli satanističtí anarchisté, náboženští fanatici nebo prostí kriminálníci, jsou to čistí barbaři. Barbaři mezi námi nemají žádné místo a musí být identifikováni, potrestáni nebo vyloučeni. Řím zahynul kvůli nadměrné toleranci vůči barbarům, jeho deklarovaným nebo tichým nepřátelům, kterým dovolil proniknout do všech vrstev své společnosti a kteří jej nakonec zlikvidovali zevnitř i zvenčí.

Neopakujme stejnou chybu a bojujeme proti barbarství ve všech jeho podobách, aniž bychom se báli bojovat s tématy, které obtěžují. Protože pokud tato barbarství pramení z antievropského, náboženského nebo civilizačního radikalismu, jsou žháři našich církví také těmi, kdo odhalují sochy zakladatelů naší historie, nebo kteří by chtěli, aby jejich náboženské zákony nahradily ty naše, pak to musíme uznat a bojovat silou. Pokud toto barbarství pramení z touhy zničit Západ a jeho základy, jeho historii, paměť, umění a nejkrásnější věci, které vytvořil, musíme bojovat, abychom je zachovali.

Zdroj: pz.cz