Během posledních tří desetiletí byl obchod nosným pilířem, na němž stál růst globálního HDP. Globalizace, která položila základy moderní prosperity podněcováním výrobních společností, aby globalizovaly svoji výrobu, táhla globální obchod z 39 procent HDP světa roku 1990 na více než 60 procent roku 2019. (Foto: Wikimedia)

Během posledních tří desetiletí byl obchod nosným pilířem, na němž stál růst globálního HDP. Globalizace, která položila základy moderní prosperity podněcováním výrobních společností, aby globalizovaly svoji výrobu, táhla globální obchod z 39 procent HDP světa roku 1990 na více než 60 procent roku 2019.

S tím, jak Trumpova obchodní válka roku 2020 hrozí, že obrátí mezinárodní obchodní systém vzhůru nohami a USA a Británie zakazují Huawei, to bude společnosti během příštích pěti let stát 3,5 bilionu $, aby znovu vybudovaly dodavatelské řetězce a střetli se s koumáky rivalů, neboť krize se prohlubuje a pandemie tento trend zvrátí, kdy uvedený podíl mezinárodního obchodu spadne na 37 procent, tj. na úroveň, jakou jsme měli na konci Studené války.

Mezinárodní obchod je lokomotivou globálního růstu stejně, jako je klíčovým tahounem vytváření pracovních příležitostí, snižování chudoby a posilování ekonomické aktivity. Od roku 1990 globální příjem vyrostl o 24 procent a vytáhl ekonomickým růstem podepřeným lepšími obchodními praktikami přes 1 miliardu lidí z chudoby.

Přichází nová vlna Globalizace 4.0, kdy se digitální ekonomika uvádí do praxe poté, co dospěla, aby se stala primárním hybatelem globální ekonomiky, a tak se předpokládá, že zvolený americký prezident Joe Biden provede důkladnou revizi a reformu nacionalistické a protekcionistické obchodní politiky Donalda Trumpa, která uzavírá globální ekonomiky a dosáhne takovou shodu se světovými vůdci, že se zabrání situaci, kdy by svět visel nad propastí.

Ač během následujících let může proběhnout velká debata o tom, kdo roku 2020 podvrátil globální spolupráci a růst více, jestli Trump nebo koronavirus, bylo by pro novou americkou administrativu daleko přínosnější, kdyby překlenula své obchodní rozpory s ostatními ekonomikami a vynaložila s nimi spojené úsilí na posílení multilaterálního obchodního systému.

Odcházející americký prezident rozvrátil pravidla mezinárodního obchodu a jednostranně uvalil tarify na čínské zboží za stovky miliard. Tento krok však nepříznivě postihl americké dovozce a spotřebitele, kteří pocítili břemeno vzrůstu nákladů, když je to k 17. prosinci přinutilo zaplatit více než 72 miliard $ na clech navíc, jak uvádí Americká celní a pohraniční stráž.

Světová obchodní organizace (WTO) ve svém posledním tiskovém prohlášení uvedla, že globální obchod se vstupem do třetího čtvrtletí 2020 vykazuje nárůst o 11,6 procenta, když předtím mezi dubnem až červnem o 12,7 procenta spadl. Tento regulátor globálního obchodu však varoval, že druhá vlna viru, jelikož případů po světě zas přibývá, by si mohla na obchodu ve čtvrtém kvartálu vybrat značnou daň.

Logo zavěšené na vnější zdi ústředí Světové obchodní organizace (WTO) ve švýcarské Ženevě 2. března 2020. /Getty

Ač pandemie hrozí, že globální ekonomickou aktivitu zase poboří, tak čínský zahraniční obchod zboží (dovoz i vývoz dohromady) vykázal za prvních 11 měsíců 29,04 bilionu yuanů (4,45 bilionu $, 97,3215 bilionů Kč) a podle projekcí by za celý rok 2020 měl dosáhnout 32 bilionů yuanů (asi 4, 9 bilionu $, 107,163 bilionů Kč).

Čína je druhým největším světovým dovozcem a má největší podíl na globálním obchodu. S tím, jak její dovozy ve třetím čtvrtletí vzrostly o 4,3 procenta a pomalu dohání čísla z minulého roku, tak zotavení čínského zahraničního obchodu pomůže stabilizovat mezinárodní trh a stimulovat globální dodavatelské řetězce, aby poskytly tolik potřebnou pobídku globální ekonomice.

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva v listopadu řekla: „Čína si se správným mixem podpůrných makroekonomických politik zaměřených na posílení sítí sociálního zabezpečení a s dalšími klíčovými reformami, zajistí zotavení a zabezpečí vyvážený vysoce kvalitní růst, z něhož bude mít prospěch jak Čína, tak svět.

Její komentáře se odrazily i v ekonomickém výhledu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejněném 1. prosince. Ten předpovídá, že globální HDP se znovu oživí, a pak pomalu do konce roku 2021 pozvolna dosáhne úrovně před pandemií, kdy na Čínu připadne jedna čtvrtina světového vzestupu ekonomiky.

Čína je teď pro více než 120 zemí a regionů největším obchodním partnerem. Přičemž nová předpověď zdůrazňuje klíčovou roli Číny v záchraně pandemií postiženého globálního ekosystému a trhu a stane se tak vůdčím přispívatelem ke globálnímu růstu, což pro státy na mezinárodní scéně vytváří příležitost k posílení vazeb s Čínou a k nasměrování svého nerovnoměrného ekonomického zotavení a k zmírnění finančních rizik uspokojováním poptávky v této druhé největší ekonomice světa.

MMF říká, že Čína směřuje k tomu, aby do roku 2025 přeskočila v příjmu na hlavu 56 zemí, což ji postaví do blízkosti třetiny nejbohatších ekonomik, přičemž v Británii sídlící Centrum pro ekonomický a obchodní výzkum předpovídá, že Čína do roku 2028 předstihne USA a stane se během současného pětiletého plánu 2020-2025 jednou z ekonomik s nejvyššími příjmy.

Neustále rostoucí obchodní vztahy Číny s téměř dvěma třetinami zemí světa a její rychlé ekonomické zotavení by mohlo dát příklad dalším zemím, že i ony mohou, i když budou upřednostňovat zdraví a životy lidí, stejně dosáhnout ekonomického pokroku v první řadě ochranou lidí a pak podporou růstu.

Čína od 1. ledna 2021 sníží tarify na 883 položek a bude dále snižovat v rámci dohod o volném obchodu cla, když tyto podepsala i s jednotlivými zeměmi navíc k Asijsko-pacifické dohodě o volném obchodu. S tím, jak budou nižší než sazby u nejoblíbenějších dovozních zemí, tak to otevře stavidla pro dovozy od exportérů po celé Asii i jinde.

S tím, jak se svět potýká s ještě smrtonosnější druhou vlnou koronaviru, měly by se hlavní ekonomiky vzájemně doplňovat svým růstem, místo aby zabředávaly do rivality a sporů. Probíhající finanční krizi nemůže zvrátit žádná země sama, takže globální vůdci musí vystupňovat úsilí k zvýšení spolupráce a posílit multilateralismus, k čemuž bude posílení mezinárodního obchodu prvním krokem, aby se tak dosáhlo harmonie a v roce 2021 se podnítil globální růst.

Azhar Azam