Výsledky průzkumu ukázaly, že každý třetí občan Německa připouští možnost nebo věří, že koronavirus je spiknutí tajných mocností, které vládnou světu. (Foto: Pxfuel)

Podle německé televizní stanice N-TV nyní tito lidé stále častěji vystupují do ulic s protesty a ukázalo se, že víra v konspirační teorie v zemi je mnohem rozšířenější, než by si člověk myslel.

Podle německé televize N-TV jeden ze tří v Německu věří ve spiknutí tajných sil.

V mnoha městech země nyní vycházejí do ulic s protesty lidé, kteří považují koronavirus za obrovské spiknutí a předpokládají, že jsou za ním vlivní loutkáři. Většina Němců se směje těm, kteří tomu věří, ale nedávno se ukázalo, že víra v konspirační teorie je v zemi mnohem častější, než by si člověk myslel.

Výsledky průzkumů veřejného mínění ukázaly, že mýty a konspirační teorie nacházejí vážnou odezvu mezi německou populací, uvedla N-TV. Téměř třetina respondentů se domnívá, že svět ovládají tajné síly: 19% má podezření, že je to velmi pravděpodobné přesně tak. Dalších 11% uvedlo, že tomu tak je s největší pravděpodobností. Takové výsledky ukázal průzkum Nadace Konrada Adenauera.

Podle studie je 62% populace vzdoruje konspiračním teoretikům: 35% považuje tvrzení, že koronavirus je spiknutí tajných sil, za „spíše falešné“, dalších 27% tomuto prohlášení vůbec nevěří. Zbytek respondentů se na odpověď nedokázal rozhodnout, nebo se jí vyhnul. Celkově bylo od října 2019 do února letošního roku dotazováno 3250 obyvatel Německa.

Méně častá u občanů oprávněných volit s vysokoškolským vzděláním je víra, že světu vládnou tajné síly. Například přibližně každý pátý obyvatel Německa s vysokoškolským vzděláním (15%) věří, že takové prohlášení může odpovídat pravdě, nebo to tak pravděpodobně je (4–5%). 

Naopak, mezi respondenty, kteří mají za sebou méně než deset let školního vzdělání, ale mají úplné odborné vzdělání, je více než 40% toho názoru, že ve světě skutečně vládnou tajné síly. 20% z nich věří, že je to pravděpodobně možné, zatímco dalších 22% si je jistých, že tomu tak je.

Jak N-TV uvedla, mezi respondenty, kteří absolvovali méně než deset tříd, ale nedokončili své odborné vzdělání, 22% respondentů souhlasilo s tím, že svět pravděpodobně ovládají tajné síly, zatímco pouze 11% zúčastněných si bylo v tomto naprosto jistých.

Zdroj: pz.cz, n-tv.de