The Guardian uvedl, že ročně mizí 26 milionů hektarů lesů na světě. Pro ochranu klimatu mají zvláštní význam zejména vlhké tropické lesy. (Foto: Piqsels)

Vědci se obávají, že by to mohlo vést k nevratným důsledkům a destabilizaci celého ekosystému.

Každý rok zmizí na světě 26 milionů hektarů lesa, napsal The Guardian. Jedná se o oblast o velikosti Spojeného království. A hlavně to jsou tropické deštné pralesy, upozornila britská publikace. A tempo jejich zániku stále roste, navzdory závazkům na snížení odlesňování a jejich obnově, které přijaly signatáři Newyorské deklarace o lesích přijaté na summitu OSN o klimatu v roce 2014.

Příslušné informace jsou uvedeny ve zprávě organizace Climate Focus. Poskytuje údaje z roku 2018, tj. s výjimkou nedávných požárů v Amazonii, poznamenala britská publikace. Dokument navíc uvádí, že ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se míra vymírání lesů v Brazílii zvýšila o 88%.

Čtvrtina území Země se stane pouští kvůli oteplení o 2 stupně!

Situaci dále zhoršuje globální oteplování, díky kterému les vysychá a stává se méně odolným vůči požárům. V důsledku požárů se do vzduchu uvolňují větší objemy oxidu uhličitého, což zase urychluje zvýšení teploty. Výsledkem je tzv. pozitivní zpětná vazba, která destabilizuje celý ekosystém, vysvětlují vědci.

Zachování stávajících lesů, zejména v tropických oblastech, jakož i obnova poškozených lesů je jedním z nejlevnějších způsobů řešení klimatické krize. Zachování klíčových lesních porostů bude stát desítky miliard dolarů ročně, zatímco přechod na nízkouhlíkovou výrobu bude vyžadovat biliony, upozornil list.

Zpráva Climate Focus uvádí, že jednou z výzev je zajištění podpory a investic soukromého sektoru na ochranu lesů. Kácení stromů je ekonomicky ziskové. Mnoho států navíc nabízí dotace na zemědělství, které rovněž stimulují ničení lesních porostů.

Přičemž výsadba nových lesů nenahrazuje odlesňování, poznamenal The Guardian. Podle odborníků budou možná nutná celá staletí, aby lesy znovu získaly schopnost absorbovat uhlík a regulovat počasí.

Zdroj: theguardian.com