Světová elita (moderně zvaná globální prediktor, neboli superelita, ne ti lokální bezmozci) má vážný problém. Fatálně zanedbala řízení množství obyvatel na Zemi což vedlo k přelidnění planety, která má jen omezené zdroje. (Foto: Flickr)

Napřed v 18-19 století byl nárust populace žádoucí, aby bylo dost „lidských zdrojů“ pro vytvoření infrastruktury světa. Ta byla dokončena do roku 2000. Do toho, co všude na světě dříve regulovala příroda, se začal montovat „Homo sapiens humanus“ a to co by přirozeně nepřežilo, bylo zachraňováno, aby to přeneslo ještě více problémů a neštěstí v budoucnosti. Nejvíce zla na světě bylo napacháno tím, co se tvářilo jako nekonečné dobro.

Elity jsou tady tisíce let a dá se předpokládat, že mají přístup k veškerým znalostem co se za tu dobu nahromadily. Neplánují na rok ani na dva dopředu. Jejich plány pokrývají stovky a dokonce tisíce let.

Elity vyvolávají situace, které nikdy neřeší jen jeden problém. Vždy se snaží řešit několik problémů najednou. Elity mají neomezené možnosti na planetě Zemi.

Korona virus je pak ideální prostředek pro vyřešení hned několika problémů světa, které elitám brání v absolutní moci. Například přicházející světová krize způsobená vytvářením peněz z ničeho, se svede na epidemii corony. Vyřeší i takové omezení svobod obyvatelstva, které by jinak neprošlo. Např.

 • omezení cestování,
 • zrušení hotovosti, přijde se na to, že na hotových penězích se korona šíří nejlépe
 • zavedení sociálního kreditu pro občany jak v číně
 • rozšíření pravomocí státu a represívních složek
 • omezení svobod
 • zvýšení daní
 • přesun bohatství od chudých a střední třídy k těm nejbohatším
 • zavedení 5G
 • zvykání si na válečný stav
 • a jiná nepopulární až drastická opatření snižující životní úroveň

Korona jako kouřová clona, rovněž umožní na zakrýt na pozadí probíající nevratné změny světa.

To vše ve jménu dobra pro občany. Někdo kdysi řekl, že totalita přijde převlečená za veliké dobro pro lidi. Tak se splní vlhký sen všech psychopatů, toužících po absolutní vládě, totalitě.

V historii se nachází množství zlomových událostí, které změnily další směřování světa. Např. některé – Napoleonské války, francouzská revoluce, 1. SV, 2. SV, 911. Vždy se dá historie rozdělit na předtím a potom. Např. svět před 911 a svět po 911. To je většina čtenářů jistě schopna porovnat.

Nyní se nacházíme v obdobném okamžiku, kdy se bude historie dělit na svět před korona virem a svět po korona viru.

Epidemie či pandemie korona viru není cílem, i když plní určité dílčí úkoly, ale v záplavě mediálního strašení uniknou ty podstatné události, které by vyvolaly pozornost světové veřejnosti a jen tak by neprošly.

Stanoví se cíl, počáteční podmínky jsou známy, strategie, taktika a nástroje. Ty se uvedou do činnosti a sledují se průběžně výsledky. Pokud realita neopovídá předpokládaným dílčím cílům, nasadí se předem připravená zpětná vazba a plán se koriguje za pochodu.

Předpokládejme, že skutečné výsledky vědeckého výzkumu ovládají elity a v každé oblasti vědy, jsou 50-100 let vpředu, než co se oficiálně prezentuje veřejnosti. Systémem grantů a patentů je zajištěno, že výzkum se bude ubírat směrem, kde není možno něco zásadního objevit. Když se tak i přesto stane, pak existují mechanismy, jak tyto výsledky „uchráit před světem“. Pokud se něco skutečně zásadního objeví (vynalezne) pak prvním kdo posuzuje využitelnost je armáda. Tak je to i v oblasti genetiky a biologie.

Pokud si dovolili vypustit coronu v Číně, tak to muselo být se souhlasem čínské vlády a Čínské elity si tím vyřeší nějaké své problémy. Kdyby tomu tak nebylo, tak takový útok na velmoc by se rovnal cassus belli, tedy vyhlášení války. Takže pokud se tak stalo se souhlasem čínské vlády, tak Čína bude hrát mrtvého brouka a předstírat, že virus pochází podle mediální pohádky z netopýra. Pokud se tak nestalo se souhlasem čínské vlády, pak Čína už dnes musí na 100% znát původce tohoto útoku. A bude muset pro zachování tváře adekvátně, (i když ne hned) a zřejmě asymetricky reagovat. Třeba vybuchne Yellowstone … Vyčkejme věcí příštích.

Na coronu existuje patent a má v tom prsty známý lidumil Bill Gates. Ten na přednášce určené pro vyvolené prohlásil, že vhodně vedená vakcinační politika by zamezila řelidnění. A jsme doma.

Napadá mě tento scénář:

 1. vypustí se relativně nebezpečná nemoc která má potenciál nakažlivosti a mortality chřipky a připraví se mediálně šířená pohádka vzniku nákazy. Sice mikrobiologicky nepravděpodobná, ale kdo z davu rozumí mutacím viru ? Samozřejmě elita má k dispozici i jiné daleko účinnější smrtící nemoci, ale pokud je nemají dokonale otestovány v terénu na velkém území, nemohou odhadnout nezamýšlené ztráty i ve vlastních řadách, nebo v protežované populaci
 2. protože zajistili, aby korona působila nejen genotypově na určitou rasu, ale cíleně i na starou populaci (a současná věková skladba nakažených a zemřelých tomu napovídá), vyřeší tím deficity důchodových systémů
 3. pokud se odhodlali vypustit coronu, která působí genotypově selektivně na nějakou rasu a nejsou si 100% jistí, že virus nezmutuje do nepředvídaných mutací, musí mít k dispozici pro sebe předem připravenou vakcínu.
 4. pokud si jistí jsou, že nezmutuje, a mám za to, že jejich genetika je schopná toto zajistit, tak pro případ nekontrolovaného šíření do nezamýšlených vlastních řad, musí mít rovněž k dispozici vakcínu.
 5. media budou šířit katastrofické scénaře a vyvolávat strach v široké populaci, která tomu uvěří. Zesíleno to bude i poukázáním na počty úmrtí starých lidí, (kteří by stejně zemřeli na cokoli jiného)
 6. úmrtnost a smrtnost corony se příliš neliší od obyčejných každoročních chřipek, toto bude mediálně upozaděno
 7. až bude populace dostatečně vystrašena a vyděšena, objeví se vakcína
 8. A o to zřejmě v celém tom korona humbuku také jde !!!
 9. Vlády nařídí povinné očkování a zblblá a zmanipulovaná populace to s vděčností přijme

Nebude to jen tak obyčejná vakcína, bude to vakcína, která vyřeší problém přelidnění. Bude plná tzv. adjuvantů jako thimerosalu, solí hliníku, formaldehydu (samých nervových jedů) a pro zvětšení účinnosti nových moderních nano příměsí a retrovirů. Nezabije a nepoškodí člověka ihned, to by ovce prohlédly a vzbouřily by se, ale až za několik let, kdy si na coronu už nikdo nevzpomene, a svede se to jako obvykle na civilizační choroby a životní styl.

Pak se ještě přijde na to, že demokracie není vhodný společenský systém pro řešení velkých výzev, a jsme opět ve feudalismu.

Celé je to vrtění psem a systém problém (virus, nemoc), reakce (vyděšená populace), řešení (vděčné přijetí vakcíny, změna společenského systému).

Problémy vyřešeny, (na čas)

Zní Vám to jako příliš velká konspirační teorie ?

Pak zvažte, že rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou je pár dní až pár let …

Vyčkejme věcí příštích a za rok si vzpomeňme co se v pozadí korony stalo. Tak mě napadá, jak jsem uvedl, svedení světové krize na koronu, nebo odvedení pozornosti od přípravy války s Ruskem ?

Vzpoměňme pravidlo, že v politice nejde nikdy o to, o čem se hovoří, ale vždy jsou v pozadí velké peníze, nebo velká prasárna, nebo obojí.

Elita pro své další působení na planetě Zemi nepotřebuje jen stádo hloupých otroků, kteří se neptají a jen pracují, jak je nám to „konspiračně“ prezentováno např. Kalergiho plánem. Právě naopak. Potřebuje chytré a zdravé lidi pro svůj obslužný servis. Kdo by se chtěl obtěžovat s nemocnýma idiotama ? A také potřebují zásobu kvalitního genofondu pro zamezení své vlastní degenerace. Tedy pokud nejsou geneticky tak daleko, že jsou schopní si vlastnosti svých potomků geneticky programovat…

Z výše uvedeného plyne, že současná imigrační (plánovaná a řízená) krize a následná výměna obyvatelstva Evropy není cíl, ale prostředek k dosažení cíle. Tento cíl je rovněž ze stejné agendy jako korona a je to depopuace Evropy. Co budou dělat s přemnoženými obohacovateli nevím, ale určitě mají plán co pak s nimi. Když jim nevyhovují chytří a vzdělaní křesťané, tak co budou dělat s nevzdělanými a nevzdělavatelnými inženýry a doktory z Afriky, kteří společensky a mentálně ustrnuli ve vývoji někde v 5. století. Ale elity plán určitě mají.

Přežití v nepřátelském a nezdravém prostředí je známkou inteligence a zdraví.

Jedy v potravinách, v ovzduší, v kosmetice, vodě, v lécích, oblečení nás denně pomalu otravují. A ne, že ne. Je to rovněž součást výše uvedené agendy působící synergicky. Ovšem máme dva spojence na své straně: rozum a internet.

Odbočka

Jedna rada pro všechny kdo používají kosmetiku: Kůže je největší orgán našeho těla a má velikou absorpční schopnost, tedy přenášet všechny látky z povrchu kůže dovnitř organismu. Přečtěte si složení dané kosmetiky a pokud obsahuje vše co začíná na nitro, hepta, tri, apod. nebo něco co nedokážete přečíst, vyhodit!!! Jednoduše: to co by jste si nedali do úst si nedávejte ani na kůži!

Jako otcové rodin se musíme umět v každé situaci rozhodnout a to tak, že se musíme rozhodnout správně i kdybychom stáli proti všem. Nemůžeme se vymlouvat, že jsme nevěděli, neudělali, zapomněli nebo že jsme slabí. Odpovědnost za sebe a své i budoucí blízké nám velí, abychom věděli, udělali a nezapomněli a alespoň se pokusili. Všechny dostupné informace jsou lehce dostupné. Na nás je, abychom je našli, poznali, vyhodnotili a zařídili se podle toho.

Kdyby elity chtěly, nebyl by pro ně problém zamezit nám přístup k jakýmkoli informacím nutným pro naše přežití, všechny technické prostředky k tomu mají. Proč to neudělaly ? – Dávají nám příležitost. Tedy jen některým.

Je to pro nás test inteligence a přežití v nepřátellském prostředí. Určitý test bojem.

V podstatě přirozený výběr, jen trochu podpořený …

I když o morálních a etických kvalitách elit si nelze dělat iluze, mají pud sebezáchovy a nás potřebují.

Vyčkejme věcí příštích.

Takže celou koronu určitě nepodceňujme.

Všechno nakonec dopadne dobře. A když to tak ještě nedopadlo, tak to ještě není konec.

Neztrácejme odvahu.

Hvězdy v duši a oheň v srdci …

Jan Lindovský