Italským dětem bylo řečeno, aby nechodily do školky, pokud nemohou prokázat, že byly řádně očkovány. Tomuto kroku předcházely měsíce národní diskuse o povinném očkování. (Foto: Wikimedia)

Rodiče riskují dostat pokutu až do výše 500 euro, pokud pošlou své neočkované děti do školky.

Nový zákon vznikl po prudkém nárůstu počtu případů spalniček.

Podle takzvaného italského zákona Lorenzinové, pojmenovaného podle bývalé ministryně zdravotnictví Beatrice Lorenzinové, která jej prosadila, musí děti před navštěvováním školy dostávat řadu povinných očkování. Patří mezi ně očkování proti planým neštovicím, dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Podle nových pravidel děti do šesti let budou vyloučeny ze školky a mateřské školy bez dokladu o očkování.

Osoby ve věku od 6 do 16 let nemohou mít zakázáno navštěvovat školu, ale jejich rodiče čelí pokutám, pokud nedokončí povinný kurz očkování.

Má zákon účinek?

Nový zákon byl schválen, aby zvýšil míru očkování Itálie z necelých 80 % na cílový ukazatel  Světové zdravotnické organizace, který činí 95 %.

V pondělí, které bylo posledním dnem, kdy rodiče mohli poskytnout dokumentaci, která dokládá, že jejich děti byly řádně očkovány, italský zdravotnický úřad zveřejnil údaje, které stanovují, že u dětí narozených v roce 2015 má míra národní imunizace být na úrovni 95 % nebo velmi blízká tomuto ukazateli, v závislosti na tom, o kterou vakcínu se jedná.

Prahová hodnota 95 % je bod, ve kterém se „imunita stáda“ nastartuje, když je dostatek obyvatelstva očkován proti rozšíření nemoci, a tím chrání ty, kteří nemohou být očkováni.

To zahrnuje děti příliš malé na to, aby mohly být očkovány samy, nebo ty, kteří mají ohrožený imunitní systém.

Minulý měsíc osmiletý chlapec zotavující se z rakoviny nemohl navštěvovat školu v Římě kvůli jeho slabému imunitnímu systému. Během několika měsíců se dítě podrobovalo léčbě leukémie, ale bylo ohroženo infekcí vzhledem k podílu žáků ve škole, kteří nebyli očkováni, včetně několika lidí ve stejné třídě.

Proč nedávají rodiče své děti očkovat?

Hnutí proti očkování v posledních letech celosvětově roste a vyvolává znepokojení Světové zdravotnické organizace.

Dávno zdiskreditovaný dokument Andrewa Wakefielda moc velký strach nevyvolával, ale fámy o imunizaci se stále rozšiřovaly, což vedlo k ohrožení veřejného zdraví, protože je nedostatek lidí, kteří jsou imunní na nemoci.

Po podvodném tvrzení, že existuje souvislost mezi vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a autismem a střevním onemocněním u dětí, byl pan Wakefield vyřazen z lékařského registru Spojeného království.

K výše zmíněnému závěru Wakefield dospěl pouze na základě zkušeností s 12 dětmi, žádná jiná studie nedokázala zopakovat jeho výsledky.