Islámská organizace, která podle bezpečnostních úřadů je součástí Muslimského bratrstva, uvedla na trh bezplatnou příručku "Euro Fatwa App".

Euro Fatwa App je zjednodušený a výstižný průvodce Fiqh (islámská právní věda, která se zabývá výkladem práva šarija) vydaný Evropskou radou pro Fatwa (nábožensko-právní stanovisko) a výzkum (ECFR), který umožní evropským muslimům dodržovat předpisy a způsoby islámu a plnit své povinnosti muslimských občanů, přičemž se bude starat o právní, obvyklé a kulturní zvláštnosti evropských společností.

S pomocí tohoto průvodce se mohou vyznavači Koránu seznámit s takzvanými fatwy z přibližně 30 desetiletí a orientovat se v nich. Že je ve skutečnosti distribuován misogynistický a protizápadní obsah, nechává v klidu Apple i Google.

"Euro Fatwa App" oslavila svou premiéru v Paříži na veletrhu "Foire Musulmane" koncem dubna.  Vydavatel  Evropská radá pro Fatwa  patří k radikálním muslimským bratrstvím. První verze příručky byla "upravena" poté, co  "Sunday Times" uvedly že jde o antisemitský obsah, podporující islámský teror a sebevražedné atentáty proti Izraeli.  Pro vydavatele "Euro Fatwa App" je  v různých zemích,  včetně Velké Británie zákaz vstupu.

"Euro Fatwa App" je v současné době k dispozici v arabštině, angličtině a španělštině. Německá verze a šest dalších se již připravují. Podle odborníků se také zdá, že rozšiřuje kromě misogynie také názor,  že evropské zákony nemusí být dodržovány, pokud jsou v rozporu s islámskými předpisy.

Německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy je znepokojen: "Aplikace je stavebním kamenem v procesu radikalizace" varuje a vysvětluje, že aplikace je zaměřena konkrétně na mladší populaci.

Aplikace, která se zaměřuje na muslimy žijící v evropských zemích, odpovídá na otázky, jako je „mohu jíst v restauraci, kterou vlastní nemuslim nebo jak blahopřát nemuslimům k jejich oslavám?“

Odpovědi jsou  údajně "přizpůsobené": Blahopřát nemuslimům k jeho narozeninám je přijatelné, ale veselé  Vánoce se neslaví: "Máme naše svátky, nemuslimské neslavíme", taková jsou  pravidla chování pro muslimy v Evropě.

Spoluautor aplikace žije v Německu a je znám Spolkovému úřadu pro ochranu ústavy.

V Paříži zuvedl fatwa aplikaci na trh  Khaled Hanafy, káhirský teolog, který žije především v Německu. Je předsedou Rady imámů a učenců v Německu, ředitelem Evropského institutu humanitních studií ve Frankfurtu nad Mohanem, a členem organizace ECFR v Dublinu, která je zodpovědná za správnou výuku islámské aplikace. Oficiálně se říká, že ECFR zastupuje dodržování místních zákonů. Hanafy má samozřejmě "dobré" vysvětlení pro blokování první verze: "Důvodem byla věta z předmluvy ve staré publikaci, která bohužel přesně neodrážela význam autora textu v anglickém překladu a dostatečně nezohledňovala kontext ,Proto bohužel mohlo dojít k nesprávné interpretaci a Google jej klasifikoval jako nenávistnou řeč, “řekl islámský učenec Hanafy. Všechno je jen velké "nedorozumění".

Německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy tvrdí, že Khaled Hanafy  není neznámý: říká se, že se objevuje jeho jméno v několika zprávách Spolkového úřadu. Měl by být jedním z nejvlivnějších na islámských sítí po celém světě.

Vydání  islámské aplikace pro "dobré chování" odkazuje na "velké islámské právníky", imám a "multi-talenta" Yusuf al-Qaradawi. Yūsuf'Abdallāh al-Qaradāwī, také Yusuf al-Karadawi, je islámský právník, multifunkční, televizní kazatel a autor. 92letý je považován za mistra islámského Muslimského bratrstva. Žije v Kataru od roku 1961 a ve svých televizních projevech šíří něco zcela odlišného od měkké aplikace.

Ti, kdo bojují proti „Alláhovi a jeho věřícím“, by měli být poraženi a ukřižováni. Dokonce i verdikt pro ty, kteří se otočí zády k islámu, je jasný: "Zabijte je!", říká So al-Qaradawi.

„Obnovené dobytí Evropy se blíží. Dobytí Evropy nesmí tentokrát proběhnout válkou, ohněm a mečem, mohlo by se uskutečnit v míru. Evropa je tak "nešťastná" tváří v tvář materialismu, promiskuitě a nemorálnosti, že sama vstoupí do "islámského záchranného člunu", je imám přesvědčen. A překvapivě je jeho názor na téma Židů také zcela jasný: Yusuf al-Qaradawi je sebevědomý Hitlerův fanoušek.“

Nicméně, ani Google, ani Apple zřejmě nemají problém s distribucí aplikace. Německy mluvící koránští následovníci se proto nemusí bát: i oni mohou brzy získat islámský právní názor a učinit svůj život v Německu ještě více islámsko-správným nebo rovným velkému „multi-talentu“ Yusuf al-Qaradawimu.

Zdroj: pz.cz