Německé zdravotnické orgány ve středu nedoporučily použití vakcíny proti covid-19 Moderna osobám mladším 30 let kvůli důkazům o malém riziku zánětu srdce. (Foto: Flickr)

Komise pro vakcíny Stiko citovala studie, které ukázaly, že očkování proti mRNA vedlo ve vzácných případech k onemocněním myokarditida (zánět srdečního svalu) a perikarditida (zánět tkáně obklopující srdce) u mladších pacientů, s mírně vyšším výskytem u těch, kteří dostali vakcínu Moderna.

„U osob starších 30 let není vyšší riziko,“ dodala.

V důsledku toho Stiko aktualizovalo své pokyny pro očkování proti koronavirům a „doporučuje, aby osoby mladší 30 let byly očkovány pouze vakcínou Comirnaty“, což je úder společnosti BioNTech-Pfizer, den poté, co podobné pokyny vydala Francie.

Dodalo, že doporučení se vztahuje jak na první očkování, tak na posilovací očkování, a to i v případě, že první vakcína byla Moderna.

Stiko vychází ve svých doporučeních ze zjištění německého Spolkového institutu pro vakcíny a biomedicínu, který shromažďuje údaje o nežádoucích účincích a komplikacích.

Spojené státy americké rovněž odložily schválení očkování vakcínou Moderna pro mladé lidi, ačkoli minulý týden po přezkoumání rizik myokarditidy doporučily použití vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku od pěti do 11 let.

Zdroj: ndtv.com