Pracovníci policejního oddělení finské provincie Häme obdrželi pokyny týkající se policejních informací souvisejících se žadateli o azyl. (Foto: Wikimedia)

Šestistránkové pokyny podepsané šéfem policejního oddělení a komisařem pro komunikaci v odboru vyvolaly živou diskusi mezi policisty. Mnoho zkušených policistů to považuje za výjimečné.

Diskuse se objevila v denním policejním zpravodaji, který "už nebude zveřejňovat identifikaci podezřelého jako žadatele o azyl při hlášení přestupků".

Nové předpisy jsou rovněž odůvodněny v pokynech pro komunikaci. Cílem sdělení je podpořit bezpečnost a sociální mír, posílit důvěru v policii a zabránit radikalizaci a rasistickým jevům.

Instrukce připomíná policistům, že na žadatele o azyl by se mělo dívat neutrálně, nestranně a objektivně.

Pokyny jsou rozšířeny  i na soukromé, volnočasové aktivity: „Policisté se musí v souladu s jejich úlohou, a povinnostmi chovat neutrálně k žadatelům o azyl i při svých osobních volnočasových aktivitách."

Nařízení také souvisí  se současnou situací, radikalizací obyvatelstva nebo žadatelů o azyl, šíření rasismu a narušování veřejného pořádku a bezpečnosti.

V severských zemích, zejména ve Švédsku, je nejvíce migrantů, s tím souvisí také zvýšení trestných činů. Ani Finsko není ušetřeno násilných činů ze strany migrantů.  Začátkem loňského prosince začala policie vyšetřuje vážné sexuální napadení dítěte v Oulu. Podezřelá je skupina sedmi cizinců  znásilňovala mladou dívku a sexuálně obtěžovala další dětí. Kruté znásilňování a útoky probíhaly celé měsíce. Podle policie je možné, že bude více podezřelých.

Nejen ve Finsku vznikla domobrana na ochranu občanů před migranty. 

Zdroj: pz.czvoiceofeurope.com