Evropská komise udělila pokutu v 570 566 000 euro mezinárodnímu platebnímu systému MasterCard za porušování zákonů o hospodářské soutěži kvůli navyšování mezibankovních poplatků. O tom Evropská komise informovala ve svém tiskovém prohlášení.

„Tím, že neumožňovali maloobchodníkům používat lepší podmínky nabízené bankami v jiných zemích EU, MasterCard uměle zvýšila náklady na platby kartou a způsobila škody spotřebitelům a maloobchodníkům v EU,"  uvedla Margrethe Vestager, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž.

Komise dospěla k závěru, že pravidla společnosti MasterCard do 9. prosince 2015 porušovaly „článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU), který zakazuje dohody mezi společnostmi nebo rozhodnutí sdružení podniků, které brání hospodářské soutěži na jednotném trhu EU".

V dubnu 2013 zahájila Komise vyšetřování společnosti MasterCard a vyjádřila znepokojení nad určitými druhy poplatků za platby.

Podle prohlášení Evropské komise, MasterCard je druhým největším kartovým systémem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), pokud jde o vydávání spotřebitelských karet a hodnotu transakcí.

Zdroj: bbc.com