Skutečnost, že šéfové EU nejsou v Bruselu k ničemu, a že chtějí dlouhodobě „přestavět“ Evropu, se již neprezentuje, a naopak musíme pochopit, že nyní, nová, ještě větší uprchlická vlna míří k již sociálně zlomenému kontinentu. (Foto: koláž, JLW)

Evropská komise vyzývá několik států EU, včetně Německa, aby co nejdříve ukončily kontrolu vnitřních hranic a zajistily tak volný pohyb v schengenském prostoru po čtyřech letech.

„Podstatou schengenského systému je právě absence kontrol na vnitřních hranicích,“ uvedl evropský komisař pro vnitřní záležitosti Dimitris Avramopoulos.

„Chápu, že existují obavy ohledně bezpečnosti a nelegální migrace. Těmto obavám však lze čelit i alternativními opatřeními, jako jsou posílené policejní kontroly a přeshraniční spolupráce, “ uvedl komisař pro vnitřní záležitosti.

Tento týden oznámilo Dánsko a Rakousko rozšíření kontrol na hranicích s Německem nebo Maďarskem a Slovinskem. Dánsko rovněž oznámilo, že v polovině listopadu zavede pro  Švédsko nové hraniční kontroly.

Na konci září již Německo rozšířilo své kontroly hranicích s Rakouskem o dalších šest měsíců. Francie se také kontroluje hranice. Země v důsledku uprchlické krize a teroristické hrozby zavedly hraniční kontroly v roce 2015 a počátkem roku 2016.

Schengenský prostor zahrnuje 26 evropských zemí. Podle Avramopoulose v současné době provádí kontroly na vnitřních hranicích šest schengenských zemí (Německo, Rakousko, Dánsko a Francie, Norsko a Švédsko).

Svobodu zboží a osobní dopravu v schengenském prostoru označil za „jeden z největších a nejhmatatelnějších úspěchů evropské integrace“.

Současně, ale čtyři roky po zavedení kontrol, vyzval komisař EU z Řecka dotčené země, aby kontroly přehodnotily:

„Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že existuje schengenský prostor bez trvalých hraničních kontrol, a jsme připraveni plně podpořit členské státy. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zhroucení nebo oslabení schengenského systému, bude to konec Evropy, jak ji známe dnes.“

Zdroj:  journalistenwatch.com, pz.cz