Dr. Michael Nehls Tuckerovi: Tuckerovi: Covid mohl být navržen tak, aby vyřadil náš mozek z provozu. (Foto: X / TUCKER)

„Možná Covid změnil způsob, jakým lidé přemýšlejí a cítí se. Je to možné?“

„Ano, je to naprosto možné.

Bylo to již prokázáno v pracích publikovaných v letech 2007, 2008.

Je schopen vyvolat neurozánět.

Hipokampus musí být funkční, musí docházet k trvalé produkci nových mozkových buněk.

Pokud je tato produkce v podstatě zastavena, pak se náš duševní imunitní systém zhroutí a můžeme být přemoženi.“