Historik Victor Davis Hanson hovořil s Tuckerem Carlsonem o svém pohledu na současné politické klima v USA. (Foto: X)

Tvrdil, že americký liberalismus se vyznačuje nepoctivostí, a varoval před tím, co považuje za liberální snahy o zavedení vysoce netolerantní doby.

„Pro většinu Američanů je těžké pochopit naprostou nepoctivost amerického liberalismu.“

Podle VDH představuje Trump významnou hrozbu pro specifickou vizi, kterou zastávají liberálové, kteří uplatňují „kritickou právní teorii“, v níž se upouští od tradičních morálních hodnot ve prospěch toho, co získá moc.

„Liberálové nám nyní říkají, že hodlají chránit americkou demokracii, a to je nejjasnější možné znamení, že ji hodlají ukončit.“

Konkrétně Hanson Carlsonovi řekl, že:

„Myslím, že dospěli k závěru, že Trump je existenční hrozbou a s tím souvisí i to, že polovina země je pro jejich vizi toho, v co nás chtějí přeměnit, a tak mají pocit, že jakékoli prostředky jsou oprávněné.“

A to je problém, protože Hanson upozornil, že někteří konzervativci se sice ozývají, ale zároveň bojují s kulturou v Republikánské straně, která dává přednost „ušlechtilé prohře“ před „ošklivým“ vyhráváním voleb.

Hanson zdůrazňuje, že tradiční hranice a normy se mění, od senátního hlasování a volebního kolegia až po společenské chápání genderu a jazyka, což vyvolává obavy, že:

„Jsme uprostřed kulturní, ekonomické a politické revoluce,“ ale „myslíme si, že stále hrajeme ve stejných mantinelech nebo parametrech, a není tomu tak. O všem se vyjednává.“

Hanson tvrdí, že právní kroky proti Trumpovi jsou politicky motivované a zaujaté a mají vyslat vzkaz té polovině Ameriky, která se jednoduše „nepodřídí“:

„Myšlenka je taková, že teď máme moc to udělat, a protože máme moc to udělat, je to morální a správné, a pokud se vám to nelíbí, co s tím uděláte?“

Nakonec Hanson vydává jakousi výzvu k akci a poznamenává, že „existují legitimní snahy o nápravu a zastavení tohoto šílenství a uvidíme, co se stane v roce 2024“.

„Potřebujete vůdce, kteří lidem řeknou, že se nacházíme v jakobínském převratu v této zemi a že staré „vyjdi s námi za každou cenu“ nefunguje,“ říká Hanson.

„Doufám, že si všichni zachovají chladnou hlavu, protože si myslím, že příštích 12 až 18 měsíců bude nejvýbušnějších v naší historii od dob Velké hospodářské krize.“

Celý rozhovor si můžete prohlédnout níže: