Ukázalo se dle největší pravděpodobnosti, že se jedná o "Deepstaria enigmatica" (vzácná hlubinná medúza), alespoň dle shody z komentářů. Fascinující podívaná níže…