Po dlouhou dobu lidé věřili, že černé díry jsou nejneobvyklejší a fascinující objekty ve vesmíru.

Jejich hustota je tak velká, že ani světlo nemůže překonat hranice „jedlíka".

Je známo, že ve vesmíru existují různé černé díry. Například tam jsou supermasivní, dvojité a drobné objekty.

Hlavním ukazatelem černé díry je hustá hmota, která nenechá proniknout sluneční paprsky do „srdce" kosmického tělesa. Pokud však člověk spadne do této kosmické anomálie, co tam dokáže uvidět?

Při přibližování k černé díře okamžitě najdete několik úžasných vlastností. Překonáte „iluzorní" horizont objektu a nikdy se z něj nedokážete dostat.

Tento jev je spojen se zakřivení dočasného místa. Čas uvnitř černé díry plyne zcela odlišným způsobem.

Blíže ke středu černé díry budete pozorovat, jak se světlo za vámi začíná „spojovat" do bodu. Každým přístupem k centru událostí bude tento bod zmenšen. Budete-li padat do trychtýře černé díry, uvidíte, že kromě prázdnoty a tmy tam už nic není.