CDC ve svých nových datech zaslaných do systému VAERS uvádí přes 500 úmrtí po vakcíně proti covidu-19 společně s dalšími nepříznivými účinky. Mějme ale na mysli, že jak ukazují studie, méně jak 1 % všech nepříznivých účinků se ohlašuje systému VAERS. (Foto: Flickr)

Americké CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) zaslalo další hromadu dat do Systému zaznamenávající nepříznivé účinky vakcín (VAERS), což je  databáze financovaná americkou vládou, která zaznamenává případy poškození a úmrtí způsobených vakcínami.

Data zahrnují i 29. Leden 2021 s  11 249 zaznamenanými nepříznivými účinky, včetně  501 úmrtí v návaznosti na obdržení experimentálních mRNA vakcín proti covidu-19 od firem Pfizer a Moderna.

Kromě 501 zaznamenaných úmrtí došlo k 2443 návštěvám na pohotovost, 156 trvalým postižením a 1066 hospitalizacím.

Téměř 70 % zaznamenaných úmrtí bylo mezi lidmi ve věku nad 65 let.

Jak jsme dříve psali, jelikož ohlašující systém VAERS je dobrovolný, studie ukazují, že méně jak 1 % všech poškození a úmrtí v souvislosti s vakcínami je zaznamenaných.

Zpráva od Harvard Pilgrim Health Care, In.c pro americké ministerstvo zdravotnictví a sociální služeb (HHS) z roku 2011 uvedla, že méně jak jedno procento všech nepříznivých účinků na vakcínu se vládě oznamuje:

I když 25 % chodících pacientů zažije nepříznivý účinek na lék, méně jak 0,3 % všech nepříznivých účinků na léky a 1-13 % vážných událostí se ohlašuje úřadu FDA.

Stejně tak se ohlašuje méně jak 1 % nepříznivých účinků na vakcínu. Tato malá míra hlášení znemožňuje nebo zpomaluje identifikaci „problémových” léků a vakcín, které ohrožují veřejné zdraví. Jsou potřeba nové sledovací metody pro nepříznivé účinky na léky a vakcíny ( Zdroj).

Při čtení doprovázejících poznámek z těchto případů, které byly ohlášeny systému VAERS, je očividné, že mnoho lékařů se zdráhá tyto případy hlásit, nejspíše ze strachu z následků.

V některých případech zprávu podali rodinní příslušníci, protože zdravotnické zařízení to odmítlo.

Nějaké příklady:

(VAERS ID  # 913733): Moje babička zemřela pár hodin po obdržení posilující dávky vakcíny proti covidu od Moderny. I když si nemyslím, že to spolu souvisí, ošetřující nemocnice tuto věc neuznala a chci mít jistotu, že se tato událost ohlásí.

(VAERS ID  # 914621): Pacientka v našem dlouhodobém pečovatelském domě, která 22.12.2020 obdržela první dávku vakcíny proti covidu-19 od Moderny, po jejím obdržení zaznamenala pouze mírnou únavu. Podle zprávy zemřela 27.12.2020 přirozenou smrtí. Předtím byla v hospici přerušovaně, a pobývala v pečovatelském domě více jak 9 let a měla demenci. Z důvodu krátké doby po obdržení vakcíny si myslíme, že bychom její úmrtí měli ohlásit, i když se má za to, že to spolu nesouvisí.

(VAERS ID  # 914895): Vakcína podána 28.12.2020 – včera nebyly žádné nepříznivé účinky a problémy. Dnes, 30.12.2020, zhruba ve 2 ráno, došlo k úmrtí (neví se, jestli je tam souvislost – administrativní pracovník smrt označil za přirozenou).

Je důležité poznamenat, že oficiální postoj CDC v souvislosti s těmito ohlášenými poškozeními a úmrtími v databázi VAERS je ten, že ŽÁDNÁ z nich nesouvisí s vakcínami proti covidu-19.

CDC ani nemá kategorii pro „úmrtí na vakcínu”, a tudíž na úmrtním listu nikdy nebyl zaznamenaný případ úmrtí na vakcínu.

Přiznat, že vakcíny mohou u některých lidí způsobit úmrtí a poškození by pro farmaceutický průmysl byl špatný byznys.

Přesto instrukce, které úřad FDA publikoval, když udělil nouzové schválení těmto dvěma experimentálním vakcínám, nám jasně ukazují, že tohle jsou experimentální „vakcíny”, které NEJSOU úřadem FDA schválené, že účinnost a rizika těchto vakcín jsou NEZNÁMÁ, a že existuje dlouhý seznam možných vedlejších účinků těchto vakcín, včetně ÚMRTÍ.

Pokud jste si udělali vlastní průzkum a obeznámili se s fakty kolem těchto experimentálních mRNA vakcín proti covidu, které právně nemohou být definovány jako „vakcíny” (viz:  David Martin – Vakcína proti covidu není podle definice vakcína), a usoudili jste, že není moudré riskovat nechat si dát tyto experimentální produkty, znám na vlastní kůži, jakému zesměšňování a opovržení musíte čelit.

Máte nejspíše přátele a rodinné příslušníky, kteří vás napadají, možná i krutě, protože pouze spoléhají na to, co říká vláda a farmaceutický průmysl společně s jejich korporátními médii.

Vím, čím si procházíte. Jako šéfredaktor Health Impact News mi každý den chodí agresivní a výhrůžné emaily od lidí, kteří jsou přesvědčeni, že nemám právo na to žít, a že bych se měl pálit v pekle za to, že jsem proti vakcínám. A mnoho z nich jsou „křesťané”.

Ve zprávě ze CDC s názvem Týdenní zpráva o morbiditě a úmrtnosti, která  vyšla 5. února 2021, CDC píše, že zatímco 77,8 % pacientů v dlouhodobých pečovatelských domech si nechávají dát experimentální mRNA vakcínu proti covidu-19, pouze 37,5 % zaměstnanců v těchto domovech si ji rozhodli nechat dát. (Zdroj).

Tohle jsou sestřičky a ostatní zdravotníci, kteří jsou v první linii a pozorují, jaké účinky mají tyto vakcíny na jejich pacienty, a většina z nich si tuto vakcínu dát nechce, a tohle je velký problém, který se CDC snaží vyřešit.

Autor:  Brian Shilhavy

Zdroj: om.cz