V těchto letech jsou předčasně nastávající požáry buše opravdu pekelné. Zčásti je to kvůli intenzivnímu suchu, buš je vyschlá na prach, bohužel je tu také zpackané obhospodařování buše, které je tak mizerné.

V buši jsem strávil značné množství času a vždy jsem oceňoval úsilí úřadu CFA, který prováděl kontrolované vypalování buše mezi Ballaratem a Creswickem.

Takové kontrolované vypalování udržuje zásoby paliva v podrostu na zemi na minimu, a když je drží palivo na minimu, tak se silně omezí šance na to, že požár přeroste do vzplanutí korun stromů.