Výzkum pod vedením doktora Sama Parnia, a jeho týmu z lékařské Newyorské státní univerzity ve Stony Brooku, odhalil, že lidský mozek funguje i krátce po smrti. (Foto: Wikipedia)

To tedy znamená, že si lidé uvědomují, že zemřeli. Informoval o tom portál indy100.com.

K takovému závěru vědecký tým dospěl při zkoumání srdeční zástavy u pacientů v Evropě a USA. V rámci tohoto výzkumu se zjistilo, že zachránění lidé byli schopni popsat, co se kolem nich odehrávalo, a to včetně rozhovoru mezi lékaři a sestřičkami poté, co se jim zastavilo srdce.

„(Pacienti, pozn. red.) popisovali, jak pozorovali lékaře a sestry při jejich práci a uvedli, že si byli vědomi celé konverzace i vizuálních záležitostí, které se děly kolem a o kterých by za jiných okolností nevěděli," vysvětlil vedoucí daného výzkumu.

Následně doktor Parnia dodal, že se vše odvíjí od okamžiku, kdy se zastaví srdce. „Technicky řečeno tím získáte informaci o času smrti," doplnil.
Poté, co se srdce zastaví, přestává cirkulovat krev a také se pomalu vypíná mozek. Tento proces může trvat údajně až několik hodin. Člověk je přitom oficiálně mrtvý, ale stále si je vědom toho, co se kolem něj děje.

Doktor Sam Parnia ke svému objevu ještě podotkl, že současně se svým týmem zkoumá také lidskou mysl a vědomí, a to v souvislosti se smrtí. Chce totiž pochopit, zda vědomí zanikne nebo ještě funguje nějakou dobu poté, co člověk zemře. Tento průzkum tak naznačuje, že existuje jistý život po smrti.

Zdroj:  indy100.com