Využití vakcíny proti koronaviru americké společnosti Moderna může vyvolat kožní zánět více než deset dnů po prvním očkování, uvádí se v dopisu vědců, který byl zveřejněn v časopise New England Journal of Medicine.

„Informujeme o 12 pacientech s podobnými reakcemi, které se objevují u místa vpichu již po úplném odeznění lokálních a systémových symptomů, které jsou spojovány s vakcinací,“ uvádí se v dopisu amerických lékařů.

Průměrně se zánět objevuje osmý den po aplikaci první dávky vakcíny, ale celý rozsah se pohybuje od čtyř do 11 dnů.

Na webu časopisu je zveřejněna tabulka, ve které jsou shromážděny fotografie zasažených míst všech 12 lidí s touto reakcí.

Nehledě na uvedené problémy lékaři přesvědčili pacienty, aby druhou dávkou dokončili imunizaci.

Po druhém očkování se pouze u tří pacientů projevil kožní zánět stejné intenzity, u třech byla reakce slabší. Zbylá polovina necítila žádný problém.