Dnes tisková služba námořních sil Spojených státu informovala, že torpédoborec Donald Cook směřuje k Černému moři, aby zajistil bezpečnost na moři. (Foto: US Army)

„USS Donald Cook zahájil 19. ledna plavbu průlivem Dardanely severním směrem a poté do Černého moře s cílem provedení bezpečnostní operace na moři, posílení stability a společné připravenosti s našimi spojenci v NATO a partnery v regionu," uvádí se ve zprávě.

Dne 6. ledna bylo nahlášeno, že americká vojenská výsadková loď USS Fort McHenry, která je součástí 22. námořní expediční skupiny, pluje průlivem Dardanely do Černého moře.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že strážní loď Černomořské flotily Pytlivyj kontroluje činnost americké námořní lodě USS Fort McHenry, která vplula do Černého moře, s cílem provedení bezpečnostní operace na moři, posílení stability a společné připravenosti s našimi spojenci v  NATO a partnery v regionu," uvádí se ve zprávě.

Dne 25. listopadu minulého roku ukrajinské vojenské lodě Berdjansk, Nikopol a Jany Kapu porušily články č. 19 a č. 21 Úmluvy OSN pro námořní právo a překročily státní hranici RF.

Lodě se dostaly do dočasně uzavřených ruských vod, kde několik hodin prováděly nebezpečné manévry a nereagovaly na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely.

Nakonec bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní. Všechny tři lodě byly zadrženy. 24 námořníků bylo posláno do vazby na dobu dvou měsíců, poté byli námořníci převezeni do Moskvy.