Prezident Donald J. Trump dnes prohlásil, že v okrese Columbia existuje mimořádná situace, a nařídil federální pomoc k doplnění snah okresu o reakci v důsledku havarijních stavů vyplývajících z 59. prezidentské inaugurace od 11. ledna do 24. ledna 2021. (Foto: Youtube)

Akce prezidenta opravňuje Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, Federální agenturu pro řízení krizových situací (FEMA), koordinovat všechny snahy o zmírnění následků katastrof, jejichž účelem je zmírnit utrpení a utrpení místního obyvatelstva způsobené nouzovými situacemi, a poskytnout potřebnou pomoc nouzové opatření povolené podle části V, Staffordův zákon na záchranu životů a ochranu majetku a veřejného zdraví a bezpečnosti a ke zmírnění nebo odvrácení hrozby katastrofy v okrese Columbia.

Společnost FEMA je konkrétně oprávněna identifikovat, mobilizovat a podle vlastního uvážení poskytnout vybavení a zdroje potřebné pro zmírnění následků mimořádné události.

Nouzové ochranná opatření omezená na přímou pomoc Federální se poskytnou na 100 procent z federálního financování.

Pete Gaynor, administrátor, Federální agentura pro mimořádné situace (FEMA), ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, jmenoval Thomase J. Fargioneho za federálního koordinátora pro federální záchranné operace v postižené oblasti.