V nové rubrice na webové stránce ruského ministerstva zahraničních věcí, věnované nehodnověrným publikacím z médií, se objevily první příspěvky.  Prozatím sem byly zařazeny čtyři příspěvky ze západních novin The Telegraph a The New York Times, agentury Bloomberg a televizní stanice NBC. …