Papež František v pátek během vášnivého projevu popřel, že by existoval islámský terorismus, když současně s tím tvrdil, že „ekologická krize je ta reálná.“ „Křesťanský terorismus neexistuje, židovský terorismus neexistuje a ani muslimský terorismus neexistuje. Ty neexistují,“ řekl František ve svém projevu na světovém shromáždění o populistických hnutích. …

Zjevně tím myslel, že ne všichni křesťané jsou teroristé ani ne všichni muslimové nejsou teroristé – což je fakt zřejmý každému – ovšem jeho slova také vypadají jako náznak, že žádná specificky islámská forma terorismu na světě neexistuje, což je tvrzení v příkrém rozporu se zjištěnými skutečnostmi.

„Žádný lid není zločinný nebo nepašuje drogy či není násilný,“ řekl František, když rovněž poukázal – jak to činil i při jiných příležitostech – že terorismus je primárně důsledkem ekonomických nerovností, spíše než by byl důsledkem náboženské víry. „Chudí a chudnoucí lidé jsou zatím obviňováni z násilností, aniž by se jim daly rovné příležitosti, kdy různé formy agrese a konfliktů v tom nachází úrodnou půdu pro růst, až nakonec explodují.“

Papež rovně zopakoval své přesvědčení, že všechna náboženství prosazují mír a že nebezpečí násilné radikalizace existuje rovnou mírou ve všech náboženstvích.

„V každém lidu a v každém náboženství jsou fundamentalisté a násilní jedinci – a při netolerantní generalizace se právě oni stávají ještě silnějšími, protože je živí nenávist a xenofobie,“ řekl.

Zatímco popíral existenci islámského terorismu, tak František rovněž zjevně zatracoval popírání globálního oteplování, když tvrdil, že „ta ekologická krize je ta reálná.“

„Velice solidní vědecký konsensus ukazuje, že v současnosti zažíváme rozvratné oteplování klimatického systému,“ řekl.

Víme, „co se děje, když popíráme vědu a přezíráme hlas Přírody,“ řekl papež. „Nepřipusťme, že bychom poklesli k popíračství. Čas běží. Jednejme. Znovu vás žádám – vás všechny, lidi všech příslušenství včetně domorodců, pastorů, politických vůdců – abyste bránili Stvoření.“

Ač uznával, že věda není „pouze formou znalosti,“ a že „věda není nezbytně vždy ‚nestranná‘“ a často „se propůjčuje k ideologickým hlediskům nebo k ekonomickým zájmům,“ tak stejně trval na tom, že lidé dobré vůle by neměli odporovat „vědeckému konsensu“ ohledně globálního oteplování.

Levičácká média jako liberální Guardian v Británii okamžitě tuto řeč zpolitizovala, když jak se dalo čekat, tvrdí, že papež podporuje „proti-Trumpovské protesty,“ ač ve skutečnosti papež sám takováto tvrzení popřel s výslovným prohlášením, že „nemluvím o nikom konkrétně.“

„Nemluvím o nikom konkrétně, mluvím o sociálních a politických procesech, které teď bují v mnoha částech světa a představují pro lidstvo smrtelnou hrozbu,“ řekl.

Navíc, ač Guardian tvrdil, že papež „odsuzuje populismus“, tak ten ve skutečnosti mluvil k populistickému hnutí a chválil jejich oddanost demokracii.

„Směr, jakým se vydáme po tomto historickém bodu obratu,“ řekl František, „bude záviset na zapojení lidí a jejich účasti a do velké míry právě na vás na lidových hnutích.“

Nicméně vatikánský ministr zahraničí kardinál Pietro Parolin v pondělí řekl, že Svaté stolici rostoucí populistická a nacionalistická hnutí jak v Evropě, tak ve Spojených státech dělají starosti.

V interview pro italský večerník na tímto státem vlastněné síti RAI se kardinála ptali, zda Vatikánu dělá starosti to, co interviewující nazval „šířením nacionalismu a populismu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech s Donaldem Trumpem.“

„Myslím, že ano, myslím ano,“ řekl Parolin. „Určitě to není dobrým znamením,“ jelikož mnohá z nich „jsou zrozena ze strachu, což není dobrý rádce.“

Papež ve svém pátečním projevu odsoudil „zahalování se do hávu politické korektnosti nebo ideologické módnosti,“ což popsal jako „pokrytecký přístup,“ přičemž naléhal na reálná řešení pro nezaměstnanost, korupci, krizi identity a „vyprazdňování demokracie.“

„Ta systémová gangréna se nedá zametat pod koberec donekonečna, protože dříve či později, ten její pach začne být příliš silný,“ řekl.

Zdroj: breitbart.com