Prezident Trump určitě USA stáhne z Pařížské klimatické dohody, potvrdil šéf přechodného týmu jeho Agentury ochrany životního prostředí (EPA). Na tiskové konferenci v Londýně – tj. na té, na které explodovaly hlavy všem mediálním delegátům – řekl Myron Ebell svému aplaudujícímu posluchačstvu, že Trump určitě dostojí svému kampaňovému slibu stáhnout se z Pařížské dohody OSN. Skutečnost, že s tím nadcházející ministr zahraničí Rex Tillerson nesouhlasí, je v tom, jak poukazuje Ebell, irelevantní.


V posledních týdnech se projevil naprostý rozpor mezi postojem Trumpa a jeho nastupujícího ministra zahraničí Rexe Tillersona, který řekl, že USA „zůstanou součástí“ klimatických diskusí OSN. Když byl na tyto rozporné postoje tázán Ebell, tak řekl, že on nemůže předpovědět výsledek, ale „když nesouhlasíte s prezidentem, tak kdo myslíte, že zvítězí?“

Ebell nastínil tři hlavní způsoby, jimiž může Trump anulovat americkou účast v Pařížské klimatické dohodě. Prezident může v první instanci prostě stopnout všechny americké finanční příspěvky na Rámcovou úmluvu o klimatické změně OSN (UNFCCC). Každopádně veškeré americké financování UNFCCC, včetně Zeleného klimatického fondu, představuje porušení amerického práva od té doby, kdy byla Palestina, která není mezinárodně uznaným a legitimním státem, přijata za člena UNFCCC, argumentuje Ebell.

Trump může přimět americký Kongres, aby Pařížskou dohodu odmítl na základě toho, že to je úmluva a nekvalifikuje se jako prezidentská vyhláška. Rovněž může USA z UNFCCC úplně stáhnout, což by bylo podle Ebella „tím nejčistším způsobem“, jelikož by to USA osvobodilo od jakýchkoliv závazků, finančních či jiných, vyplývajících z UNFCCC a z Pařížské klimatické dohody.