Rodina Rotschildů, nejbohatší rodina světa, ovládá více bohatství než 8 největších miliardářů z celého světa dohromady – a co je ještě více šokující, více bohatství než 75% světové populace. (Foto: Wikimedia)

Nedávná zpráva z Oxfam International ukazuje dramatický nárůst u Rotschildů. Zpráva poznamenala, že kombinace bohatství osmi nejbohatších miliardářů je větší než součet poloviny všech lidí na planetě, tedy nějakých 3,6 miliard lidí. Záměrem zprávy bylo přinést uvědomění si nerovnováhy a nespravedlnosti, která se vyskytuje v globálním ekonomickém systému.

Zde je vypsáno 8 miliardářů, jejichž součet bohatství dohromady činí 426,2 miliard dolarů.

  • Bill Gates – $75 b
  • Amancio Ortega – $67 b
  • Warren Buffett – $60.8 b
  • Carlos Slim Helu – $50 b
  • Jeff Bezos – $45.2 b
  • Mark Zuckerberg – $44.6 b
  • Larry Ellison – $43.6 b
  • Michael Bllomberg – $40 b

Waking Times píše: Oxfamské tvrzení, že je světová ekonomika špatně řízena v ohledu bohatství, je nepochybně pravdivé. Nicméně v čem tato studie selhává je, že zapomněla poznamenat, co je největším problémem světové ekonomiky, tedy globálně centrální bankovní model a soukromě vlastněných měn, které jsou založeny na dluhu.

Stávající bankovní model je produktem stovky let plánovaného vývoje, výstavby, manipulace, síly a podvodu, který začal již od dob Mayer Amschela Rotschilda, který jako první v 18. Století založil bankovní a finanční domy v Německu.

Pečlivá starostlivost o toto bohatství za podpory jeho pěti synů, dovolilo Rotschildovi nesmírně profitovat během francouzské revoluce tím, že poskytoval finanční a materiální podporu tehdejšímu Rakousku, které na oplátku dovolilo, aby se z rodinného impéria stala mezinárodní organizace, která se od té doby stala hlavním sponzorem veškerého průmyslu a války.

„V tu dobu poslal Rotschild svých pět synů, aby žili v hlavních městech různých evropských zemí. Jeho cílem bylo, aby každý z jeho synů založil bankovní obchod ve Frakfurtu, Neapoli, Vídni, Paříži a Londýnu a v průběhu 18. století se tak skutečně stalo. S dětmi Mayera Rotschilda se Rotschildové stali první rodinou, která překročila hranice. Půjčovali vládám, aby mohli financovat válečné operace uplynulých stovek let, což jim poskytlo dostatek příležitostí k tomu nahromadit dluhopisy a získat bohatství v různých průmyslech.“ ( ZDROJ)

V současnosti je rodina Rotschildů dynastií s nepředstavitelným bohatstvím, které z velké části zůstává skryto. Nejsou nikdy moc jmenováni jako nejbohatší a nejvlivnější rodina na světě. Tím, že rozdělují svůj kapitál a drží ho různí členové rodiny, včetně mnoha potomků a dědiců, tak se jen zřídkakdy objeví nějaký člen rodiny na seznamu těch nejbohatších, avšak je to rodina jako celek co vlastní to největší bohatství na tomto světě.

„Tradičně je rothschildovské bohatství investováno do jejich blízkých korporací. Mnoho rodinných členů je v těchto korporacích přímo zaměstnáno nebo investují v operacích, které vedou ke zvětšení rodinného bohatství. Neskutečný úspěch rodiny se stal z důvodu velkého zájmu o spolupráci mezi sebou, tím, že jsou podnikatelé a díky praxi a znalosti chytrých podnikatelských principů.“ ( ZDROJ)

Investopedia odhaduje, že celkové rodinné bohatství je více než 2 biliony dolarů v různých aktivech a podílech, i v některých nejstarších korporací na světě.

„… jejich držeí je rozprostřeno v různých průmyslech, včetně finančních služeb, realit, těžby, energie a dokonce v charitativní činnosti. V Evropě stále existuje několik finančních institucí, které jsou vlastněny Rotschildy, včetně M Rothschild & Sons Ltd v Británii a Edmond de Rothschild Group ve Švýcarsku. Rodina také vlastní více než tucet vinařství v Severní Americe, Evropě, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii. “ (ZDROJ

Ke zmíněným 2 bilionům dolarů přidejte již zmíněnou zprávu, že rodina vlastní více bohatství než 8 nejbohatších miliardářů světa, což znamená, že samotná rodina Rotschildů vlastní  ¾ nebo více světového bohatství.

Zdroj: wire.com