Prezident USA Barack Obama podepsal v pátek zákon o dotacích na obranu země, který předpokládá omezení vojenské spolupráce s Ruskem. „Žádné prostředky vyčleňované ministerstvu obrany USA ve finančním roce 2017 nemohou být použity na dvoustrannou vojenskou spolupráci mezi vládami USA a Ruska, dokud ministr obrany v součinnosti s ministrem zahraničí neoznámí patřičné výbory Kongresu o tom, že RF zastavila okupaci ukrajinského území a agresivní akce, které ohrožují svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a členských zemí NATO", praví se v dokumentu.


Přitom se zdůrazňuje, že „tato omezení se nerozšiřují na jakékoli akce, které potřebují USA pro plnění jejich závazků v rámci dvoustranných a mezinárodních dohod o kontrole zbraní a o nešíření, a také jiných smluv". Nerozšiřují se rovněž na opatření nezbytná pro zajištění akcí USA a NATO v Afghánistánu.

Zvláštní paragraf zakazuje vyčlenění prostředků na „jakékoli akce, které uznávají svrchovanost RF nad Krymem". Výjimky mohou být pouze v případech, kdy ministr obrany a ministr zahraničí usoudí, že jde o národní bezpečnost USA, a informují o tom včas profilové výbory Kongresu.

Zdroj:  sputniknews.com