Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálporučík Sergej Rudskoj, zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej uviedol na pravú mieru dezinformácie publikované v západnej, ale aj našej tlači. V Aleppe prebehla evakuácia bojovníkov a ich rodín z východného Aleppa. Cez humanitárny konvoj prešlo 15 kolón bojovníkov a ich rodín. Celkovo 9560 osôb z toho 4435 bojovníkov z nich 337 ranených.


Ruská federácia podnikla všetky opatrenia, aby poskytla bezpečný odchod bojovníkov a ich rodín. Pre tento účel bolo zriadených sedem bezpečnostných postov pozdĺž trasy, ktorá bola vyčistená od mín a barikád. Každý autobus bol doprevádzaný zástupcami Červeného polmesiaca a Sýrskej polície. Operácia na oslobodenie Aleppa bola tak ukončená.

Počas roka Ruská strana niekoľkokrát rokovala s americkými partnermi, ktorí požadovali oddeliť “umiernených bojovníkov” od teroristov. Z americkej strany k tomuto oddeleniu nikdy nedošlo. Preto Rusko umožnilo odchod Al Nusry (umiernených teroristov) z východného Aleppa, keďže USA v tejto svojej iniciatíve zlyhali. Celkovo sa vzdalo 3406 “umiernených bojovníkov”, 3056 už bolo amnestovaných, zvyšný sa ešte preverujú. Celkové množstvo členov rôznych radikálnych skupín dosiahlo 4435 mužov. Väčšina opustila mesto v priebehu 24 hodín. Tým považujeme oddelenie “umiernených bojovníkov” od teroristov za skončené.

Bolo oslobodených 108 tisíc obyvateľov východného Aleppa, ktorí tam boli držaný “umiernenými bojovníkmi”. Humanitárnu pomoc týmto ľuďom poskytuje iba Ruská a Sýrska vláda. Veľakrát sme počuli zo strany západu a humanitárnych organizácii o nevyhnutnej dodávke humanitárnej pomoci do Aleppa. Doteraz tak neurobila žiadna vláda ani organizácia.

V oslobodených častiach bolo sýrskou armádou objavených niekoľko skladov s potravinami a inými produktmi zo zahraničia, ktoré slúžili len teroristom a ich rodinám, zatiaľ čo obyvateľstvo hladovalo. Odkedy teroristi opustili Aleppo, západné organizácie sa už neponáhľajú s humanitárnou pomocou. Civilné obyvateľstvo ich nezaujíma. Jedno sú vyhlásenia západných predstaviteľov z rokovaní v New Yorku a Ženeve o pomoci obyvateľom Aleppa a druhé je realita.

Video humanitárného konvoja: