Postupně, jak kráčíme po cestě zvané život, procházíme zásadními změnami. Někteří je nazývají krizemi "čtvrtiny života" nebo "středního věku", aby tak definovali fázi, ve které se právě nacházejí. Jde sice o zásadní milníky ve vašem životě, to však neznamená, že se nemůžete vrátit tam, kde jste se již nacházely v minulosti. Velmi dobře to vyjádřil švýcarský psychoanalytik Carl Jung, který tyto milníky definuje i pojmem 4 základní fáze vývoje osobnosti.


Popisuje je jako fáze, které definují to, kým jsme a co nás v dané chvíli nejvíce motivuje. Nemají nic společného s tím, kolik máme let nebo s tím, co už jsme v životě dosáhli.

Jak říká Jung:

Často se nepřipraveni přesuneme do "odpoledne" našeho života. Je to o to horší, protože často máme pocit, že naše pravdy a poznání, které jsme do té doby nabyli, nám budou sloužit i později.

My však nemůžeme žít odpoledne života s programy a zvyky, které jsme se naučili dopoledne.

Co bylo obrovské ráno, může večer už být velmi maličké. Co bylo pravdou ráno, odpoledne už může být lží.

Podle Junga, toto jsou základní fáze vývoje osobnosti člověka:

1. Atlet

Atlet je fází života, ve které jsme nejvíce pohrouženi sami sebou.

Žijí mezi námi i lidé, kteří se z této fáze nikdy neposunou dál. Případně, pokud i, tak se do ní později v životě vrátí zpět.

Ze všech čtyř fází jde o nejvíce nezralou fázi. Je charakteristická posedlostí naším fyzickým tělem a vzhledem.

Chcete-li vidět typický příklad fáze atleta, sledujte teenagera, když projde před zrcadlem. Fáze atleta může být narcistická, kritická nebo obojí.

2. Bojovník

Když se v životě posuneme, dostáváme se do fáze bojovníka. Jde o období, kdy na sebe začínáme nabírat různé odpovědnosti a máme chuť dobít svět.

No dobře, někteří z nás možná ne hned svět, avšak je to čas, kdy se začínáme více orientovat na cíle. Najednou vidíme před sebou cíle, které chceme dosáhnout a marnivost fáze atleta se postupně ztrácí.

Fáze bojovníka je charakterizována různými trápeními v našich životech, které na nás vyplaví včasná dospělost.

Jde také o fázi, do které se lidé nejčastěji vracejí, když se v pozdějším věku "znovuobjevil".