Vědci zjistili, že v zemské atmosféře je stále méně kyslíku. Množství tohoto životně potřebného plynu se snížil za posledních 800 tisíc let o 0,7 %. Svoje závěry představili výzkumníci v časopise Science. Před vznikem života na Zemi neobsahovala atmosféra naší planety žádný kyslík. Po vzniku kyanobakterií začala se jeho koncentrace zvyšovat. V průběhu několika posledních stovek milionů let zůstal obsah plynů v zemské atmosféře stabilní.


Výzkumníci zkontrolovali úroveň koncentrace kyslíku v atmosféře během několika set tisíc let s pomocí rozboru ledových vzorků z Grónska a Antarktidy.

Obsahují totiž bublinky s informací o složení vzduchu v minulosti.

Vědci stanovili poměr izotopů kyslíku a dusíku a zjistili, že množství životně potřebného plynu kleslo o téměř jedno procento. Výzkumníci poskytli několik vysvětlení.

Za prvé, mohlo zvýšení rychlosti eroze posílit okysličení.

Za druhé, nebudeme-li brát do úvahy antropogenní změny klimatu, uvidíme, že se za poslední miliony let snížily průměrné teploty hydrosféry, v důsledku čehož dokáží oceány rozpustit v sobě větší množství kyslíku.