Bývalý britský ministerský předseda Tony Blair tvrdil, že imigrace je pro Británii blahodárná a vytyčil bitevní linie nové politiky jako centristé proti jak pravičákům, tak levičákům. Pan Blair, za jehož premiérování jsme zažili záplavu Británie statisíci migranty, prohlásil opozici vůči globalizaci za hrozbu politice centristického proudu. Tento bývalý ministerský předseda pochválil proces snižování chudoby v chudých zemích, ale přiznal, že to na Západě způsobuje propad životní úrovně.


Blair v interview s Politico řekl, že úzkost vyvolaná absencí kontroly nad imigrací je sice rozumná, ale tvrdil, že Británie má z ohromného počtu migrantů prospěch. Tento kontroverzní bývalý premiér tvrdil, že masová migrace je „pro zemi blahodárná“, jelikož „přináší čerstvou energii“ a „snižuje věk pracovní síly.“ Např. v Británii všechny důkazy ukazují, že migranti, zvláště ze zbytku Evropy, kteří sem přišli, přispívali daněmi daleko více než domorodci,“ dodal Blair.

K tématu americké prezidentské kampaně Blair řekl, že v mnoha z těch problémů, které jsou tam teď v ohnisku zájmů, se odráží, stejné problémy jako v Evropě. Lamentoval, že středová základna politiky je „předmětem útoku populistů“, a to „povstaleckých hnutí“ jak levicových, tak pravicových.

V důsledku toho, je tu, jak uvedl Blair, společná základna mezi středo-pravicovými a středo-levicovými, když konstatoval: „Myslím, že tím nejdůležitějším politickým rozlišujícím markantem dneška je ve skutečnosti rozlišování mezi těmi s otevřenou myslí oproti zabedněncům, a proto si myslím, že se tím stírají hranice mezi tradičními středo-pravicovými a středo-levicovými, kteří toho zrovna teď spolu mají daleko více společného, než má pravice se středo-pravicovými, a než má levice se středo-levicovými.“

Blair tuto situaci popsal jako „nevyhnutelnou politickou výzvu globalizace.“ Uznal, že poradit si s odporem k otevřeným hranicím a ke svobodnému obchodu bude „neuvěřitelně obtížené“, ale že ta „revoluce“ musí stejně postupovat vpřed.