NATO opět prohlásilo, že praxe pořádání mimořádných prověrek bojové pohotovosti v Rusku vyvolává značné obavy, a připomnělo, že aliance podobná cvičení od konce studené války nepořádá, sdělil RIA Novosti představitel aliance. „Nedávná ruská praxe pořádání mimořádných cvičení je důvodem ke značným obavám", řekl představitel NATO, který si nepřál být jmenován. Přitom ale zdůraznil, že „každá zem má právo pořádat cvičení, jestliže nejsou v rozporu s jejich mezinárodními závazky".


„Všechny země musí předem informovat OBSE o pořádání cvičení určitého rozsahu v rámci Vídeňského dokumentu. Jako výjimku z tohoto pravidla o mimořádných prověrkách je možné informovat o nich nikoli předem, ale teprve tehdy, až jsou zahájeny", prohlásil představitel aliance.

Podle jeho slov uspořádalo Rusko během posledních dvou let asi deset podobných prověrek.

„NATO žádné mimořádné cvičení nepořádalo od konce studené války. NATO jedná v této otázce otevřeně. A očekáváme tedy, že se stejně bude chovat i Rusko", zdůraznil představitel NATO.

Mimořádná prověrka bojové připravenosti ruských ozbrojených sil, která začala ve čtvrtek, se stala nejrozsáhlejším cvičením pořádaným v Rusku za posledního půldruhého roku.

Mimořádná prověrka se týká Jižního, Západního a Centrálního vojenského okruhu, dále pak Severní flotily a hlavního velení vzdušných a kosmických sil a vzdušných výsadkových vojsk.  Cvičení se budou konat ve dnech 25. — 31. srpna.

Náměstek ruského ministra obrany Anatolij Antonov oznámil, že tato cvičení ruských ozbrojených sil se pořádají za přísného dodržování všech požadavků Vídeňského dokumentu o opatřeních posílení důvěry.