Nadace Open Societ Foundation George Sorose v uniklém dokumentu přiznává ovlivňování a neuvěřitelně úzké vazby na reprezentanta OSN pro migraci a bývalého ředitele u Goldmana Sachse Petera Sutherlanda. Dokument, který líčil, jak migrační krize představuje pro tuto nadaci „příležitost“ pro rozšíření jejího globálního vlivu a k vytahání více peněz, zmiňoval práci Sutherlanda při prosazování migrace. Nadace uvádí, že prostřednictvím Sutherlanda se mohou prosazovat na „úrovni elity“ za scénou.


Open Society je jedním ze sponzorů Kolumbijské iniciativy globální politiky (CGPI), která zahrnuje i pana Sutherlanda a tvrdí, že prostřednictvím Sutherlanda mohou díky současné migrační krizi ovlivňovat mezinárodní migrační politiku. Na webové stránce Spojených národů je Sutherland popisován jako „důrazný zastánce praktických aktivit k prosazování většího prospěchu z migrace“ a obvykle pronáší komentáře zatracující národní hranice a národní suverenitu v Evropě. Sutherland dokonce Evropskou unii vyzýval, aby „aktivně podvracela homogenitu“ členských států.

Sutherland zašel dokonce tak daleko, že hájí všechny migranty bez ohledu na to, zda jsou to legitimní uprchlíci nebo nejsou, s tvrzením: „My nemluvíme pouze třeba o uprchlících. Mluvíme i o ekonomických migrantech, z nichž mnozí mohou v budoucnosti bojovat o přežití a někteří bojují už v současnosti. Ty nemůžeme zavrhovat jako irelevantní.“

Loni Sutherland tvrdil, že Británie je „xenofobní“, protože má pohraniční kontrolu, která zastavuje příliv migrantů z Calais do Británie, a počátkem letošního roku tvrdil, že Brexit byl „šíleným činem“ a tvrdil: „Každý nezávislý hlas ve světě říká, opustit EU by bylo projevem šílenství.“