I přes odhalení, že v současnosti pracuje jen 30 000 migrantů, šéf německé migrační agentury tvrdí, že Německo potřebuje migrantů více. Frank-Jürgen Weise, šéf německého Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) v novém ohromujícím interview tvrdil, že Německo potřebuje migrantů ještě více. Podle pana Weise je v Německu nadále přítomen problém nedostatku lidí s dovednostmi, přičemž zároveň odhalil, že z těch 1,2 milionu migrantů, kteří do Německa v uplynulém roce přišli, se jen 30 000 podařilo najít si práci, hlásí RP-Online.


Podle pana Weiseho totiž ta masová migrace do Německa kvůli migrační krizi ten nedostatek dovedných pracovníků v zemi nepokryla. Toto tvrzení je rukavicí do tváře těm politikům a ekonomům, co v Německu prohlašovali, že migrační krize bude pro německou ekonomiku přínosem, i když mnozí tvrdili pravý opak.

Podle šéfa BAMF je problémem integrace a říká, že on prostě se současným integračním procesem není „spokojen“.

Když byl pan Weise tázán na vstup na trh práce, tak řekl, že ač on to cítí tak, že podmínky pro podmínky pro úspěch na něm vytvořeny byly, tak mnozí migranti stejně mezi pracovní síly nenastupují. Aby migranti mezi německou pracovní silou uspěli, říká, tak se musí jak naučit jazyk, tak německou kulturu a zároveň s tím mít dovednosti a pracovní výcvik.

Je třeba, aby se německá vláda porozhlédla více po Evropě, říká pan Weise, a v dalších ekonomikách, kde by si vybrala migranty s dovednostmi, protože tady není dost migrantů, kteří by ten nedostatek dovedných lidí pokryli. A spolu s tím, jak prosazuje rozhlížení se po dovedných pracovnících v Evropské unii a v nově se vynořujících ekonomikách, tak si myslí, že Německo nakonec bude požadovat ještě více migrace.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky rovněž odpovídá za žádosti o azyly a za registraci nových i existujících žadatelů o azyl. Někteří agenturu kritizovali za to, že nebyla schopna zvládnout tu registraci 1,2 milionu migrantů, co do Německa od počátku migrační krize přišli. Byla kritizována za to, že ani neví, kolik migrantů v zemi vlastně je.

Pan Weise tvrdí, že problém spočívá v tom, že nové azylové případy jsou daleko složitější než ty bývalé. Řekl: „Teď máme čím dále složitější případy – žadatelé bez dokumentů a neurčitou identitou, kteří do země přichází v těžkých situacích. To přirozeně má na otázku, kolik nových migrantů vlastně přišlo, dopady.“

Migranti bez jakékoliv formy dokumentace teď podle pana Weise obnáší asi 60 procent všech nově příchozích do Německa, což vládě ztěžuje úplně určit, kdo je opravdu nový, což následně také ještě více protahuje délku azylového řízení.

Zdroj: breitbart.com