USA mají k dispozici nezbytné instrumenty, aby čelily systémům omezujícím vstup (A2/AD) Ruska v evropském prostoru bojových činností, Washington si ovšem nedokáže přímo poradit s novými opevněními Moskvy, píše Dave Majumdar v článku pro National Interest. Autor se odkazuje na bývalého nejvyššího velitele jednotných ozbrojených sil NATO v Evropě Philipa Breedlova, který poukazuje na nedostatečnosti potenciálu USA pro rychlý útok na systémy zabraňující přístup pro operativní „rozmísťování sil". To je konkrétně spojeno s příliš velkou regionální závislostí na letectvu pro řešení problémů s A2/AD Ruska.

Potenciál letectva se ukazuje být nedostatečný, říká voják ve výslužbě, proto musejí pozemní síly USA hrát důležitou roli v činnosti proti ruské hrozbě ze strany A2/AD.

„Potřebujeme více pozemního potenciálu, který bude schopen provádět přesné útoky z velkých vzdáleností a bude velmi odolný," zdůrazňuje Breedlove. „Potřebujeme hustou síť A2/AD, takovou, s jakou jsme se střetli."

Breedlove se nezmínil o tom, zdali budou nové zbraně odpovídat Dohodě o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), která zakazuje využití raket s doletem mezi 500 a 5 tisíci kilometry. Breedlove očividně vystupuje za systém, který bude vyhovovat požadavkům Dohody, nejspíše něco podobného ruskému Iskanderu-M.

Podle názoru Breedlova mají zóny A2/AD Ruska výhradně útočný charakter, proto je nezbytné náležitě odpovídat. Breedlove proto říká, že je nutné projednat možnosti ustanovení vlastních útočných A2/AD.

Bývalá asistentka ministra obrany v otázkách Ruska, Ukrajiny a Euroasie Evelyna Farkasová řekla, že Moskva provádí modernizaci ozbrojených sil v klíčových směrech, konkrétně v oblasti raket s plochou dráhou letu a systémů protiraketové obrany, to je pro Washington příčinou neklidu.

Lisa Sawyer Sanpová, starší vědecká spolupracovnice analytického centra CSIS, říká, že mezera mezi možnostmi USA a Ruska je reálná a Moskva pravděpodobně nemůže jít s Washingtonem po celé zeměkouli, jak tomu bylo za časů Sovětského svazu. Hrozbu pro alianci může Kreml vytvořit pouze na regionální úrovni.

Rusko ale má některé výhody, myslí si. Zaprvé, je to systém A2/AD. Zadruhé, vševojskový boj. Zatřetí, kybernetická a elektronická válka. Tento fakt, myslí si analytička, je třeba brát v úvahu během armádního plánování a prioritních nákupů.