Chtějí bohaté státy ovládnout Řecko? Francouzský deník Le Figaro upozorňuje na zprávu OSN, která tvrdí, že Řecko skrývá obrovské zásoby nerostných surovin. Je to jen konspirace, nebo se západoevropské státy rozhodly zmocnit těchto zásob? "Podle výsledků průzkumů, které se konaly v některých oblastech Řecka, je země umístěná na desce se zásobami vzácných kovů, které mohou využívat v průmyslu, leteckém inženýrství. Všechny jsou zastoupeny ve velkých množstvích," cituje Le Figaro zprávu OSN.

Deník píše, že se v řeckou nacházejí velké zásoby huntitu. Huntit je minerál, který se používá zejména v kombinaci s hydromagnezitem. Společně mají protipožární vlastnosti. Funguje to tak, že plameny ohně uvolňují teplo, které začne působit na huntit, ten se začne rozkládat, uvolní oxid uhličitý a tak se zpomalí šíření ohně.

Editor Le Figara tvrdí, že nerostné bohatství je esem v rukávu Řecka, které by jej mohlo využít k vyřešení finanční a hospodářské krize země. Zpráva OSN hovoří o velkých zásobách jílu, vápence, břidlice, sádrovce. Těžba nerostných surovin byla významnou složkou řeckého hospodářství již od starověku, ale za posledních 20 let se i podle samotných Řeků význam tohoto odvětví hospodářství v zemi výrazně snížil. Přesto patří Řecko ke klíčovým evropským dodavatelům některých průmyslových minerálů. Je významným producentem bauxitu, hořčíku, niklu a je předním světovým vývozcem perlitu a třetím největším světovým producentem pemzy.

Nerosty těžené v Řecku a jejich využití

Bauxit
je nejdůležitější průmyslový nerost pro získávání hliníku, který mě širokou škálu využití – od obalů po letecký průmysl. Kromě toho jsou bauxitu důležitým zdrojem vzácných kovů (např. galia, germánia, scandia).

Horčík
využívá se při výrobě lehkých a pevných slitin (např. dural), jako redukční součást v organické syntéze a při pyrotechnických aplikacích.

Nikl
používá se v antikorozní ochraně, na zušlechťování oceli, jako součást odolných slitin, jako mincovní kov, na výrobu šperků, jako surovina pro dobíjecí baterie, je důležitým hydrogeneračným katalyzátorem a pod.

Perlit
se využívá ve stavebnictví, v metalurgii a strojírenství.

Pemza
se využívá hlazení různých materiálů zejména dřeva, odstraňování nadbytečné kůže z chodidel a mimo jiné i na výrobu pergamenu.

Informace o zásobách vzácných kovů jde prakticky ruku v ruce se zprávou o obavách velké Trojky (MMF, EU a Evropská centrální banka) z budoucnosti Řecka. Trojka tvrdí, že Řecko se nedrží dohodnutého plánu a finanční trh se obává odchodu Řecka z jednotné evropské měny. Jde jen o další důkaz rostoucího rozporu mezi Aténami a Berlínem. Němečtí politici zvyšují tlak na Atény a na novou vládu Antonisa Samarase, aby dělali nepopulární úsporná opatření. Ten se tomu brání. “Říkám to otevřeně a veřejně – podkopávají naši národní sílu,” řekl premiér Samaras v projevu před členy své strany: “Děláme vše proto, abychom zemi postavili na nohy a oni dělají vše proto, abychom padli.”

Zdroj: greece.greekreporter.com

]]>