Výbušná studie zveřejněná Stanford University potvrzuje důkazy o volebních podvodech během demokratických primárek 2016. Podle studie vydané tento týden s nadpisem „Jsme svědky nepoctivých voleb?“ odhalují porovnání států založená na volebních procedurách použitých během voleb volební podvody endemické uvnitř takového systému.  Vzhledem k tomu, co je při amerických presidentských volbách v sázce, má zajištění integrity volebního procesu obzvláštní důležitost.


Jsou výsledky, jichž jsme při primárkách 2016 svědky, věrohodné? Na rozdíl od Donalda Trumpa, který se těší jasné převaze nad svými republikánskými rivaly už od raných fází, je demokratická soutěž mezi bývalou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a senátorem Bernardem Sandersem daleko vyrovnanější.

Teď se ale ministryně Clintonová už nad Sandersem těší zřetelné převaze. Je ta ohlašovaná převaha legitimní?

My tvrdíme, že ne a předkládáme pro tuto převahu vysvětlení: Právě ty státy, kde je v roce 2016 vysoké riziko volebních podvodů, systematicky s velkou převahou upřednostňují ministryni Clintonovou. Pro toto tvrzení poskytujeme rozsáhlé doklady.

Zaprvé ukazujeme, že je možné zjistit nesrovnalosti v demokratických primárkách 2016 srovnáním států, kde mají tvrdé papírové doklady o všech odevzdaných hlasech, se státy, které nemají tyto tvrdé papírové doklady. Zadruhé srovnáváme konečné výsledky v roce 2016 s odchylkami od odchodových průzkumů.

Navíc ukazujeme, že žádné takové nesrovnalosti se neobjevily ve vyrovnaných volbách v roce 2008 s ministryní Clinton proti presidentu Obamovi.

Na základě toho zjišťujeme, že právě ve státech, kde je nejvyšší potenciál k výskytu podvodů, se vyvíjí systematické úsilí o zajištění přehnaně vysoké převahy v podpoře pro ministryni Clintonovou.

    Zdroj: embols.com