Skupina vědců z Archeologické služby a Institutu archeologie Indie získali nové údaje, potvrzující skutečnost, že Indická (Harappská) civilizace svou dobou existence předcházela Starému Egyptu a Mezopotámii. Píše o tom britský Daily Mail s odkazem na vědecký časopis Scientific Reports. Na základě výsledků analýzy fragmentů keramických výrobků a ostatků zvířat, nalezených na území Indie a Pákistánu, metodou radiokarbonového a optického datování, vědci došli k závěru, že Harappská civilizace existovala před 8000 lety, to znamená, že byla založena o 2500 let dříve, než se předpokládalo.


V článku se uvádí, že už v té době Harappové stavěli města s dobře organizovanou infrastrukturou a také dobře ovládali řemesla.

Objevené keramické a kovové výrobky svědčí o vysoké úrovni mistrovství řemeslníků a metalurgů, kteří v té době uměli pracovat s mědí, bronzem, olovem a cínem a také vypalovat nádoby a kontrolovat dodávku a odvádění vody. Tyto návyky jim umožnily vytvořit dokonce kanalizační systém ve městech.

Kromě toho se vědcům podařilo zjistit, že klimatické změny, které byly dříve považovány za hlavní příčinu úpadku Indické civilizace, pouze nepřímo ovlivnily její pád.

Například podle vědeckých údajů před nástupem suššího podnebí Harappové pěstovali velkozrnného obilí, ale s nástupem sucha se adaptovali a začali kultivovat proso a rýži. Kvůli tomu začal proces deurbanizace, to znamená, že se zvyšoval podíl zemědělského obyvatelstva a začal úpadek měst, což nakonec i způsobilo pád Indické civilizace.

Zdá se, že nejvyšší úroveň rozvoje Indické civilizace spadá do období Doby bronzové. Harappové osídlili nížinu řeky Ind. V období rozkvětu počet obyvatel tvořil pět milionů. Úpadek civilizace spadá na přelom 18.-17.století před naším letopočtem. Jednou z pravděpodobných příčin je zřejmě vpád Árjů na harappské území.