Pro jedince neschopné strávit laktózu a týrání zvířat představuje kozí mléko podstatně lepší alternativu. V mnohých ohledech mají pravdu. Kozí mléko je skutečně pro člověka mnohem stravitelnější než kravské, toto je však pravděpodobně jeho jediná výhoda. Kozy v moderních dojících zařízeních trpí podobně jako krávy. Nejen, že jsou jim mláďata odebírány bezprostředně po porodu; video také ukazuje, že žijí nacpané v malých chlívcích.


A co se dál děje s jejich mladými? Je to stejné jako u krav; samice čeká stejný osud jako jejich matky, zatímco samčí mláďata jsou zabíjena pro maso. 

Členové americké ekologické platformy One Green Planet trefně komentují kozí úděl v moderních zařízeních:

„Je zřejmé, že kozy prochází stejným údělem strojů jako jejich hovězí druzi. Do průmyslových mlékáren jsou zvířata vměstnána po tisících a prakticky se z nich stanou továrny na mléko. Nikdo nebere v potaz, že se jedná o vědomé bytosti schopny vnímat radost i bolest stejně jako my. Drží je v budkách s žádným či omezeným výběhem a jsou jim vpichovány hormony s antibiotiky, jež zdesetinásobí jejich běžnou produkci mléka.“.”